ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКАВсеукраїнської громадської організації «Жива планета» Екологічна політика ВГО «Жива планета» базується на принципі сталого розвитку, під яким розуміється економічне зростання при максимально раціональному використанні природних ресурсів,

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА
Всеукраїнської громадської організації «Жива планета»

Екологічна політика ВГО «Жива планета» базується на принципі сталого розвитку, під яким розуміється економічне зростання при максимально раціональному використанні природних ресурсів, забезпеченні екологічної стабільності та збереження довкілля для майбутніх поколінь.

Основні принципи Екологічної політики Організації:

 • визнання конституційного права людини на сприятливе навколишнє середовище;
 • відповідальність перед суспільством сьогодні та в майбутньому;
 • бажання задовільнити потреби споживачів наших послуг та результатів нашої діяльності при обов’язковому раціональному, збалансованому та екологічно безпечному природокористуванні;
 • залежність від екологічної рівноваги, завдяки якій ми отримуємо доступ до високоякісних ресурсів;
 • раціональне використання природних ресурсів;
 • зменшення впливу на довкілля завдяки енергоефективності;
 • скорочення кількості утворюваних відходів і своєчасна їх утилізація;
 • дотримання правил екологічно доцільного і відповідального споживання при плануванні здійснення закупівель товарів і послуг (в т.ч. логістичних).

У відповідності до принципів Екологічної політики Організація бере на себе такі зобов’язання:

 • раціонально використовувати електроенергію, воду, опалення;
 • для забезпечення функціонування офісу та проведення заходів використовувати лише високо енергоефективне обладнання класу «А» та вище;
 • друкувати документи лише ті, які суворо необхідні, та застосовувати двосторонній друк;
 • при проведенні заходів, з метою скорочення використання природних ресурсів та емісій СО2, презентаційні та інші інформаційні матеріали розміщувати на офіційному вебсайті Організації;
 • при здійсненні закупівель товарів і послуг (в т.ч. логістичних) застосовувати екологічні та енергоефективні критерії / специфікації;
 • здійснювати роздільний збір відходів в офісі та забезпечувати можливість роздільного збору відходів під час проведення заходів, утилізувати папір;
 • пропагувати екологічну спрямованість та екологічну діяльність Організації.

Екологічна політика поширюється на всю діяльність Організації. Вище керівництво ВГО «Жива планета» бере на себе відповідальність за результативність системи екологічного управління, забезпечує наявність ресурсів, необхідних для її дієвості та досягнення запланованих результатів.