Екодизайн, енергетичне та екологічне маркування енергоспоживчих продуктів, енергоефективність в будівництві, навчальні та просвітницькі проєкти Популяризація переваг моделі сталого споживання, сприяння розвитку зелених ринків в різних галузях еко

Екодизайн, енергетичне та екологічне маркування енергоспоживчих продуктів, енергоефективність в будівництві, навчальні та просвітницькі проєкти

Популяризація переваг моделі сталого споживання, сприяння розвитку зелених ринків в різних галузях економіки

Участь у реформах сфери охорони довкілля та формуванні системи державної підтримки зеленої модернізації, впровадження систем екологічного управління, сертифікації та маркування

Розробляння рекомендацій та інших інструментів для замовників, експертна підтримка проведення тендерів із застосуванням вимог енергоефективності та критеріїв сталості, моніторинг та оцінка ефективності

Експертна оцінка потенціалу, участь в розроблянні програм, розробляння рекомендацій та навчання

Розробка проєктів, методичних і дидактичних матеріалів, навчання, конкурси

Популяризація переваг переходу, розробка та сприяння впровадженню інструментів

Участь в розробці та обговоренні проєктів міжнародних, регіональних, національних та інших стандартів та змін до них

Вдосконалення законодавства, дослідження, участь в програмах що спрямовані на збереження видів, громадський контроль і підтримка місцевих ініціатив

Участь в розробці стратегій, планів і актів права, робота у складі громадських рад та інших платформах