ПОЛІТИКА ЯКОСТІ Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» Розуміючи важливість досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР) на глобальному та національному рівні ми прагнемо сприяти досягненню ЦСР 3 «Міцне здоров’я і благополуччя», ЦСР 7 «Доступна т

ПОЛІТИКА ЯКОСТІ
Всеукраїнської громадської організації «Жива планета»

Розуміючи важливість досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР) на глобальному та національному рівні ми прагнемо сприяти досягненню ЦСР 3 «Міцне здоров’я і благополуччя», ЦСР 7 «Доступна та чиста енергія», ЦСР «Сталий розвиток міст та спільнот», ЦСР 12 «Відповідальне (стале) споживання та виробництво», ЦСР 13 «Пом’якшення наслідків зміни клімату», ЦСР 15 «Збереження екосистем суші», ЦСР 17 «Партнерство заради стійкого розвитку».

Для сприяння досягненню ЦСР, ми:

 • популяризуємо переваги переходу, розробки та впровадження інструментів зеленої та циркулярної економіки, переваги моделі сталого споживання, зелених ринків в різних галузях економіки;
 • популяризуємо екодизайн, енергетичне та екологічне маркування енергоспоживчих продуктів, енергоефективність в будівництві;
 • впроваджуємо навчальні та просвітницькі проєкти у сфері енергоефективності та пом'якшення зміни клімату;
 • розробляємо проєкти, методичні та дидактичні матеріали, навчання, конкурси для сталого розвитку;
 • приймаємо участь у реформах сфери охорони довкілля та формуванні системи державної підтримки зеленої модернізації;
 • впроваджуємо систему екологічної сертифікації та маркування продукції, товарів, послуг;
 • розробляємо рекомендації та інші інструменти енергоефективних, зелених та сталих публічних закупівель для замовників, надаємо експертну підтримку проведення тендерів із застосуванням вимог енергоефективності та критеріїв сталості, моніторимо та оцінюємо ефективність закупівель;
 • проводимо експертну оцінку потенціалу, приймаємо участь в розроблянні програм, рекомендацій та навчання у сфері сталого розвитку міст та громад;
 • приймаємо участь в розробці та обговоренні проєктів міжнародних, регіональних, національних та інших стандартів та змін до них;
 • приймаємо участь у вдосконаленні законодавства, дослідженнях, програмах, спрямованих на збереження біорізноманіття, здійснюємо громадський контроль і підтримку місцевих ініціатив;
 • приймаємо участь у формуванні та реалізації державної політики Участь в розробці стратегій, планів і актів права, роботі у складі громадських рад та інших платформах.

Споживач наших послуг та результатів нашої діяльності – наша найбільша цінність. Важливим елементом нашого розвитку є турбота про споживача наших послуг та результатів нашої діяльності та задоволення його очікувань. Турбота про колег – рушійна сила розвитку Організації. Свій авторитет Організація будує на правильній стратегії розвитку та впровадженні сучасних систем менеджменту. Найкращим підтвердженням високої якості послуг, що надаються, є постійно зростаюча кількість споживачів наших послуг та результатів нашої діяльності, ділових партнерів та постійний динамічний розвиток Організації.

Завданнями системи управління якістю в Організації є:

 • забезпечення високої та гарантованої якості пропонованих продуктів та послуг;
 • збереження повної довіри споживачів наших послуг та результатів нашої діяльності шляхом задоволення їхніх вимог та очікувань;
 • активне реагування на потреби споживачів наших послуг та результатів нашої діяльності;
 • розвиток Організації, вдосконалення системи управління;
 • належна професійна практика шляхом дотримання встановлених процедур і системи управління, а також вимог правових норм;
 • залучення висококваліфікованого та досвідченого персоналу, підтримка його ініціатив;
 • постійне підвищення кваліфікації співробітників;
 • залучення керівництва до процесів постійного вдосконалення системи управління якістю.

Ми постійно поліпшуємо нашу систему управління якістю і забезпечуємо прозорість нашої діяльності, орієнтуючись на інтереси держави, нашого персоналу та суспільства в цілому.

Для забезпечення результативності нашої системи управління якістю ми використовуємо ризик-орієнтований та процесний підхід.

Вище керівництво ВГО «Жива планета» бере на себе відповідальність за результативність системи управління якістю, забезпечує наявність ресурсів, необхідних для її дієвості та досягнення запланованих результатів.