Це декларування стосується виключно операторів які надають на український ринок органічні продукти, тобто виробників або імпортерів. Згідно законодавства органічною вважається сільськогосподарська продукція, у тому числі харчові продукти та корми, отримані

Це декларування стосується виключно операторів які надають на український ринок органічні продукти, тобто виробників або імпортерів.

Згідно законодавства органічною вважається сільськогосподарська продукція, у тому числі харчові продукти та корми, отримані в результаті органічного виробництва що підтверджено шляхом сертифікації. Все інше – не органічна продукція яка не має відношення до цього виду декларування.

Порядок періодичності декларування та подання зведених матеріалів щодо обсягів органічної продукції, що вводиться в обіг, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03 жовтня 2022 року № 759, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2022 року за № 1476/38812.

Особливість декларування полягає у тому, що оператор складає і надає декларацію органу сертифікації, з яким він уклав договір на сертифікацію. А вже до Держпродспоживслужби та Мінагрополітики за формою встановленого зразку надає зведену декларацію орган сертифікації.

Такій підхід забезпечує перевірку і підтвердження даних органом сертифікації.

Звітним періодом вважається рік, який обчислюється з 01 січня по 31 грудня звітного року включно. Оператор повинен надати декларацію органу сертифікації засобами електронного зв'язку в електронній формі до 01 лютого року, наступного за звітним періодом. Форма декларації наведена у Додатку 1 до Порядку.

Введення декларування забезпечить наявність точних даних про обсяги органічних продуктів які надаються на український ринок або експортуються, та сприятиме запобіганню недобросовісної конкуренції на ринку органічних продуктів.