За даними опитування МСП України, проведеного Центром інноваційного розвитку, Офісом розвитку підприємництва та експорту, нацпроектом Дія.Бізнес, стратегічним агентством Advanter Group, тоді як на початку березня повністю припинили роботу 75,3% підприємств,

За даними опитування МСП України, проведеного Центром інноваційного розвитку, Офісом розвитку підприємництва та експорту, нацпроектом Дія.Бізнес, стратегічним агентством Advanter Group, тоді як на початку березня повністю припинили роботу 75,3% підприємств, було лише Таких компаній у листопаді 2022 року 9,9%. Водночас 32,4% підприємств у листопаді порівняно з 23 лютого 2022 року не змінили та не розширили свою діяльність. За даними опитування промислових компаній, проведеного Центром ресурсоефективного та чистого виробництва (RECPC) у липні 2022 року, 52,8% опитаних підприємств скоротили свою діяльність і 23,6% повністю припинили діяльність. Компанії-виробники назвали такі основні проблеми для своєї діяльності: проблеми зі збутом, нестача персоналу (через переміщення або мобілізацію), втрата постачальників (особливо сировини) та проблеми з експортом.

Партнери Уряду України також підготували низку допоміжних заходів. ЮНІДО підтримує переміщені компанії в рамках поточної Глобальної програми еко-промислових парків, що фінансується Швейцарією, і EU4Environment Action, що фінансується ЄС. Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка» надає гранти (загалом 36 мільйонів гривень) для підтримки безперервності та відновлення бізнесу, включаючи переміщення або відновлення бізнесу під час війни, розширення (включаючи зовнішні ринки), а також підтримку та/або вдосконалення існуючого бізнесу можливості. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) за фінансування Швейцарії та Сполучених Штатів запропонував програму на 2,4 мільйона євро підтримки МСП у переселенні.

Водночас, за даними Advanter Group, майже 58% МСП не користувалися жодною програмою підтримки з боку Уряду. Менше 10% скористалися кредитними програмами (подібними до програми 5-7-9) або грантовими програмами для ВПО, створення робочих місць або розвитку бізнесу. Згідно з опитуванням компаній-виробників RECPC, майже 21% з них брали участь у програмах підтримки з боку держави.

Щодо грантів від міжнародних партнерів, то вони ще менш популярні. Лише 3,6% МСП, опитаних Advanter Group, використовували їх. Більшість (67%) виробничих підприємств, опитаних RECPC, не знали про існування таких програм/грантів, і менше 10% підприємств скористалися цими можливостями.

Ключовим інструментом децентралізації стало створення самоокупних об’єднаних територіальних громад. Вони отримали права щодо збору податків, самоврядування та державної політики, а також фінансування для будівництва нових установ і реалізації проектів місцевого розвитку. Водночас, незважаючи на існування регіональних/місцевих програм підтримки підприємництва, бізнес не може ними скористатися. Основними перешкодами є низька обізнаність і низька спроможність МСП підготувати пакети заявок.

Доступ до фінансування та програм підтримки є ключовим для ефективного розвитку МСП. В Україні існує потреба не лише в розробці нових програм і механізмів, а й у збільшенні спроможності всіх учасників, включаючи центральні та місцеві органи влади, МСП, установи підтримки бізнесу та банки.

15% компаній, опитаних Advanter Group, бачать у нестачі кваліфікованих кадрів виклик для свого розвитку. Понад 30% промислових підприємств, опитаних RECPC, також заявили про відсутність працівників через вимушене переміщення як про негативний фактор, який найбільше впливає на їхню загальну продуктивність.

Водночас, за даними національного опитування, майже 27% українських компаній експортують свою продукцію (принаймні частково). Ще 17% планують експортувати, і перешкоди, з якими вони стикаються, це відсутність знань і досвіду (47,1%), обмежений досвід у міжнародних продажах (32,9%), відсутність організаційної та управлінської непідготовленості (23,5%) і невідповідність продукції з вимогами міжнародних ринків (20,0%). Підприємства, які не експортують, вбачають основні перешкоди у відсутності потреби через розвинений національний ринок (29,2%), брак знань і досвіду (22,7%) та невідповідність продукції вимогам міжнародних ринків (17,0%). Таким чином, брак знань і невідповідність продукції є серйозною проблемою для обох груп компаній.

Україна прискорює імплементацію Угоди про доступ українських товарів на ринок ЄС (ACAA).