ВИТЯГ з Положення про порядок проведення закупівель товарів, робіт, послуг Всеукраїнською громадською організацією «Жива планета», затвердженого протоколом Координаційної Ради ВГО «Жива планета» № 1/2021 від 15 січня 2021 р. 1. Загальні положення 1.1.

ВИТЯГ
з Положення про порядок проведення закупівель товарів, робіт, послуг Всеукраїнською громадською організацією «Жива планета»,
затвердженого протоколом Координаційної Ради ВГО «Жива планета»
№ 1/2021 від 15 січня 2021 р.

1. Загальні положення

1.1. Мета цього Положення про порядок проведення закупівель товарів, робіт, послуг (далі – Порядок) є забезпечення процесу укладення договорів купівлі-продажу, виконання робіт, надання послуг з урахуванням оптимального для Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» (далі – Організація) співвідношення умов, ціни та якості.

1.2. Цей Порядок використовується при укладенні договорів, а також при купівлі без оформлення договорів:

 • канцелярських товарів (включаючи папір);
 • господарських товарів і послуг;
 • комп'ютерів та оргтехніки (включаючи їх обслуговування);
 • меблів;
 • придбання інших матеріальних цінностей (товарів/робіт/послуг), потреба в яких виникає при виконанні проєктів.

1.4. Відповідно до Порядку процес придбання товарів (робіт, послуг) складається з таких етапів:

1) формування Запиту на пропозиції (для проведення Відкритих торгів) або Листа-заявки на придбання товарів (робіт, послуг) (для Аналізу комерційних пропозицій);

2) моніторинг ринку та попередній відбір постачальників/підрядників;

3) організація відкритих торгів або складання конкурентного листа;

4) узгодження обраного постачальника/підрядника, договірних умов і цін;

5) укладання договору/здійснення оплати.

2. Основні засади здійснення закупівель товарів, робіт, послуг

2.1. Закупівля товарів, робіт та послуг здійснюються на основі таких принципів:

 • економічність та ефективність результатів закупівель для діяльності Організації;
 • забезпечення недискримінаційного доступу до процедури закупівель та справедливих умов;
 • конкуренції між учасниками процедури;
 • забезпечення прозорості процедури закупівель;
 • дотримання правил екологічно доцільного і відповідального споживання, при плануванні здійснення закупівель товарів і послуг (в т.ч. логістичних).

3. Умови здійснення закупівель товарів, робіт, послуг

3.1. Здійснення закупівель проводиться на підставі рішення керівника Організації.

3.2. Основними процедурами закупівель товарів, робіт та послуг є:

 • пряма закупка – відбувається при укладенні договорів на загальну суму угоди меншу за 250000,00 гривень з одним постачальником. Складання Конкурентного листа за даної процедури не вимагається. При цьому відповідальність застосовуваних при розрахунках цін, що відповідають ринковим, покладається на Виконавця, який несе персональну відповідальність за цільове використання коштів;
 • аналіз комерційних пропозицій – відбувається при укладенні договору на закупівлю товарів / робіт / послуг вартістю від 250000,01 гривень до 400 000,00 гривень включно. За такої процедури складається Конкурентний лист та проводиться Аналіз цінових пропозицій;
 • відкриті торги (тендер) – проводяться при укладенні угод на суму від 400000,01 гривень. За такої процедури також складається Конкурентний лист.

3.3. Якщо договірним документом з Донором передбачені інші ліміти для організації тендерів і здійснення закупівель і які є меншими, ніж ті, що встановлені цим Порядком, на діяльність пов’язану з виконанням такого договірного документу розповсюджуються ліміти, встановлені договірним документом.

3.4. Рішення про укладення угод на суму понад 600000,01 гривень приймаються Координаційною Радою Організації.

3.5. Придбання послуг зв’язку, поштових послуг, канцелярських товарів та оренди офісного приміщення здійснюється за процедурою Прямої закупки незалежно від вартості послуг.

11. Обмеження участі в процедурах закупівель

11.1. Учасником та/чи виконавцем процедури закупівель товарів, робіт, послуг у межах реалізації заходів, не може бути фізична або юридична особа, яка є пов'язаною з особою будь-якого із членів тендерного комітету.

11.2. При здійсненні процедури закупівель забороняється встановлення до учасників таких вимог, що не стосуються їх професійних якостей, досвіду та активів, необхідних для належного виконання договору про закупівлю.

11.3. Учасником процедури закупівель товарів, робіт, послуг не можуть бути резиденти держав, щодо яких:

11.3.1. законодавством України встановлена заборона (ембарго) на торгівлю;

11.3.2. законодавством України, прийнятим на виконання резолюції Ради Безпеки ООН, схваленої на підставі Глави VII Статуту ООН, заборонено імпорт товарів та послуг, а також здійснення розрахунків з особами, які є резидентами такої держави.

13. Конфлікт інтересів

13.1. Конфлікт інтересів означає, що працівник, який відповідає або впливає на рішення або закупівлю, отримує від цього власну вигоду. Це не дозволяється, так як може впливати на неефективне використання ресурсів для Організації або цілей проєкту. Прикладом конфлікту інтересів може бути надання контрактів для придбання товарів чи послуг знайомим чи родичам. Іншим прикладом можуть бути будь-які операції, що проводяться для власної користі працівником Організації.

13.2. Жодні договірні документи на надання консультаційних послуг або на закупівлю товарів чи послуг не дозволяється укладати з близькими родичами співробітників Організації.