27.05.2022 957

Президент «Живої планети» - Світлана Берзіна увійншла до складу робочої групи «Відновлення та розвиток економіки» при Національній раді з відновлення України від наслідків війни.

«Група працює над розробленням плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України, який, зокрема, передбачатиме відновлення, розбудову і структурну модернізацію та перезапуск економіки, заходи з подолання безробіття тощо.

Спільно з експертами нашої організації і громадської ради Міндовкілля розроблені та внесені мною на розгляд рішення спрямовані на зростання ВВП через індикативне планування секторів (залучення інвестицій, нарощення експорту, імпортозаміщення та європейську економічну інтеграцію, - розповідає про роботу в групі Світлана Берзіна.

Представляючи довкіллєвий сектор рекомендовані рішення формувались з врахуванням викликів сьогодення, цілей і завдань Європейської Зеленої угоди, зобов’язань по виконанню Угоди про асоціацію з ЄС та членства у СОТ.

Працюємо разом над проблемами:

  • руйнування підприємств, необхідність реконструкції пов'язаної з руйнуванням та застарілими і ресурсоємними технологіями;
  • відсутності платоспроможного попиту на промислові товари в Україні;
  • високого ризику занепаду добувної галузі через неконкурентоздатність інвестиційних проектів в Україні порівняно з проектами в США, Канаді, Австралії, Бразилії, країнах ЄС, що спричинено: ймовірністю повторної військової агресії рф, обмеженістю ринків збуту через руйнування комбінатів та блокування портів, нестабільність податкового законодавства, високою вартість фінансових ресурсів;
  • низького потенціалу можливостей українських виробників надавати товари і послуги на Єдиний європейській зелений ринок (становить 23% ВВП ЄС і має високий потенціал зростання згідно з Європейською Зеленою угодою);
  • нерівних умов оподаткування найманих працівників та платників єдиного податку, що спричиняє високий рівень тіньової зайнятості в Україні;
  • високого ризику неспроможності фінансування інвестиційних проектів у екомодернізацію/ декарбонізацію у післявоєнний період через постійне необґрунтоване зростання екологічних податків; відсутність податкових та економічних стимулів для тих, хто реалізує проекти у екомодернізацію/декарбонізацію;
  • формальної відмови ЄС від застосування заходів торгівельного захисту щодо України;
  • відновлення судноплавства та роботи МТП в Україні тощо.

Пропоновані рішення охоплюють низку стратегічних змін, вдосконалення законодавства, впровадження дієвих інструментів підтримки відновлення економіки у поєднанні з поліпшенням показників енергоємності, споживання ресурсів та впливів на довкілля приведених к одиниці продукції.

Реалізація наданих рекомендацій забезпечуватимуть зелений перехід або переоснащення виробничого обладнання з метою дотримання вимог реалізації концепцій ресурсоефективності, сталого виробництва та циркулярної економіки».

Довідково

Робоча група «Відновлення та розвиток економіки» є однією з 23 груп, утворених відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського про створення Національної ради з відновлення України від наслідків війни.

Координація групи згідснюється Міністром економіки – Юлією Свіріденко та народними депутатами – очильниками профільних Комітетів Верховної Ради України – Данилом Гетьманцевим і Дмитром Наталухою. Національна рада з відновлення України від наслідків війни є консультативно-дорадчим органом при Президентові України по напрацюванню пропозицій щодо пріоритетних реформ, прийняття та реалізація яких є необхідними у воєнний і післявоєнний періоди.

Для належної роботи Ради та підготовки фахових пропозицій, які випливають із її завдань, при Раді утворюватимуться робочі групи.

Головний виклик для розробки плану відновлення – це значна невизначеність, пов’язана з відсутністю точки відліку, як і коли закінчиться війна.

Незважаючи на ризики невизначеності, з яким зіткнуться розробники плану, за всіма напрямками його реалізації в рамках 23 робочих груп, вже зараз можна виділити та ранжувати першочергові кроки, які необхідно робити та синхронізувати з урахуванням продовження війни, та визначити об'єднані загальними принципами та напрямками завдання на повоєнне відновлення, які будуть скориговані за підсумками закінчення війни та отримання гарантій безпеки.