12.10.2021 570

Загальна інформація

Семінар організовано в рамках програми EU4Environment, що фінансується ЄС, яка допомагає шести країнам-партнерам: Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Республіці Молдова та Україні, зберегти їхній природний капітал та поліпшити якість навколишнього середовища довкілля для людей, підтримуючи діяльність, пов'язану з охороною довкілля, демонструючи та розблоковуючи можливості для екологічного зростання та створення механізмів для кращого управління екологічними ризиками та наслідками.

Під час семінару були презентовані успішні практики застосування СПЗ в Україні, плани на посилення потенціалу застосування вимог до сталості товарів і послуг, стандартів екологічного маркування у сфері публічних закупівель. Також, були презентовані проекти нових рекомендованих критеріїв сталих публічних закупівель та екологічних критеріїв оцінювання життєвого циклу.

Статус

Завершено

Цільовий регіон

Всеукраїнський

Період реалізації

жовтень 2021 р.

Партнери

Джерело фінансування

Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), у рамках програми EU4Environment, що фінансується ЄС.

Мета

Посилити спроможність України впроваджувати сталі державні закупівлі та посилити застосування екологічних маркувань. Це було досягнуто шляхом технічної допомоги і навчання для політиків, спеціалістів із закупівель, підприємств та галузевих асоціацій, а також неурядових організацій та інших зацікавлених сторін.

Реалізація

Програма заходу передбачала виступи представників Мінекономіки та Представництва ЄС в Україні, міжнародних і національних експертів, які надали рекомендації по визначенню і застосуванню критеріїв сталих публічних закупівель та окреслили роль екологічного маркування як надійного інструмента для встановлення вимог до екологічних характеристик товарів, матеріалів і послуг.

Семінар відкрила Ольга Сімак, координатор з питань довкілля Представництва ЄС в Україні, привітала учасників від імені Представництва ЄС та подякувала національним та міжнародним партнерам за підтримку впровадження заходів СПП в рамках проекту EU4Environment.

Вона, також, акцентувала увагу на політику ЄС щодо екологізації державних закупівель, вплив Європейської зеленої угоди та роль екомаркування у формуванні зеленого ринку ЄС.

Фарід Якер, керівник програми відділу економіки, відділу ресурсів та ринків ЮНЕП, повідомив, що державні закупівлі, на які припадає до 20% ВВП у Східній Європі та на Кавказі, надають значною мірою невикористані можливості для стимулювання бізнесу та внутрішніх ринків. для інновацій та підвищення стійкості. Купуючи більш стійкі товари, роботи та послуги, державний сектор може значно зменшити свій вплив на навколишнє середовище та викиди парникових газів, підвищити ефективність використання енергії та ресурсів, досягти високих соціальних стандартів та якості життя.

SPP є загальновизнаним ключовим інструментом політики для підтримки сталого розвитку та інклюзивного переходу до зеленої економіки. Міжнародні, європейські, національні та інші стандарти дозволяють виробникам впроваджувати стійкі системи управління та підвищувати їх ефективність на основі єдиних вимог відповідно до передового досвіду та з урахуванням актуальних проблем.

Рекомендації ЮНЕП щодо визначення і застосування критеріїв СПЗ

Бьорн-Ерік Льонн, голова правління Nordic Swan Ecolabel (Скандинавські країни), член правління Global Ecolabelling Network, пояснив, що держава має широкий спектр інструментів, які можна використовувати для зменшення впливу на навколишнє середовище та запобігання зміні клімату. : законодавчі та нормативні документи, дозволи, екологічні податки та інші. Але поряд з ними добровільні стандарти дають можливість вибирати більш екологічні рішення. Цей вибір може бути заснований лише на достовірній інформації, що ґрунтується на життєвому циклі.

Global Ecolabelling Network – міжнародна організація, яка підтримує розвиток цієї сфери, неухильно підвищуючи рівень використання добросовісного екомаркування на національному та регіональному рівнях. GEN йде на шлях зниження впливу на навколишнє середовище шляхом систематичного застосування стандартів екологічного маркування, які розроблені у всьому світі відповідно до найкращих технологій і методів і є найбільш вимогливими до компонентів, готового продукту та всіх етапів життєвого циклу, пов’язаних з ними. з цим.

Принципи, методи та переваги екомаркування згідно з ISO 14024. Роль у формуванні зелених ринків та у сфері публічних закупівель.

Президент ВГО «Жива планета» Світлана Берзіна презентувала успішні практики застосування СЗЗ в Україні, плани посилення спроможності застосування вимог сталості для товарів та послуг, стандартів екомаркування у сфері державних закупівель.

Зміни у національному законодавстві, які впливають на можливість застосування СПЗ в Україні. Рекомендації та приклади застосування критеріїв СПЗ.

Вікторія Хрутьба, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності Київського національного транспортного університету; Експерт Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» розповіла, що критерії спрямовані на те, щоб органам державної влади було легше купувати продукти, послуги та роботи зі зниженим впливом на навколишнє середовище.

Вимоги сформульовані таким чином, щоб їх можна було застосовувати, якщо вони визнані відповідним, відокремленим органом, включені до його тендерної документації.

Критерії поділяються на критерії відбору, технічні характеристики, критерії присудження та умови виконання контракту.

Наведено приклади нецінових критеріїв та застосування екологічних вимог до матеріалів при проектуванні доріг та в процесі будівельно-ремонтних робіт.

Презентація та обговорення проекту критеріїв СПЗ для ремонту та будівництва доріг

Експерт Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» Інна Яреськовська представила основні впливи на довкілля протягом життєвого циклу продуктів харчування/харчових послуг, підхід СПЗ до мінімізації ключових впливів на довкілля протягом життєвого циклу харчових продуктів/послуги харчування.

Вона розповіла про основні впливи продуктів харчування/продовольчих послуг на навколишнє середовище протягом життєвого циклу, підхід СПЗ для мінімізації ключових впливів на довкілля протягом життєвого циклу харчових/продовольчих послуг.

Також, представила рекомендовані технічні умови для предмета закупівлі – «послуги з харчування» та нецінові критерії для предмета закупівлі – «харчування», «послуги з харчування», зокрема визначені вимоги, супровідні документи, обґрунтування та приклади. нецінового критерію при закупівлі послуг харчування/харчування, підтвердження відповідності встановленим вимогам.

Презентація та обговорення проекту критеріїв для продуктів харчування та послуг харчування

Галина Бузан, секретак Національного технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля», представила стандарти та маркування, що можуть використовуватися замовником для встановлення певних критеріїв СПЗ та методи оцінки відповідності.

Роль екологічних марковань при здійсненні СПЗ в Україні

Президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» Світлана Берзіна, під час презентації проекту стандарту екологічного маркування для меблів, підлогового покриття та інших виробів з деревини, розповіла, що основними завданнями при розробці екологічних критеріїв є: стійкість та простежуваність джерел сировини; зменшення впливу, пов'язаного із застосуванням хімічних речовин на навколишнє середовище та здоров'я людей, зокрема зменшення викидів летких органічних сполук та високотоксичних речовин; енергоефективність та запобігання забрудненню на виробництві; зменшення відходів виробництва та споживання.

Презентація та обговорення проекту стандарту екологічного маркування для меблів, підлогового покриття та інших виробів з деревини

Експерт Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» Владислав Богдан, під час презентації проекту стандарту екологічного маркування для виробів з пластику, відмітив, що стандарт визначає критерії визначення користі з точки зору потенційного впливу продукції на навколишнє середовище та здоров’я людини протягом життєвого циклу, вимоги якого можуть застосовувати при оцінці елементів різних категорій продукції з полімерних матеріалів.

Презентація та обговорення проекту стандарту екологічного маркування для виробів з пластику

Інформування.

Офіційни сайти:

Facebook, а також групи замовників на сайтах закупівель, а саме:

Формат: онлайн на платформах Zoom та Yоu Tube, згідно попередньої реєстрації.

Матеріали семінарів

Результати

160 осіб прийняли участь в семінарі, серед них:

54 політиків та потенційних замовників (органи влади), муніципальні установи та інші бюджетні організації, а також державні корпорації);

70 представники бізнесу (постачальники, виробники), з яких 45 – МСП;

36 представників національних експертних організацій, інститутів, міжнародних організацій, громадські організації, та Представництво ЄС в Україні.

98 % опитуваних відмітили високою оцінкою організацію семінару та його актуальність презентованих критеріїв.

Відеозаписи і матеріали семінарів, знаходяться у відкритому доступі для перегляду.