15.09.2023 124

1. Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з стандартизації

СОУ ОЕМ 08.002.41.032:20ХХ Будинки і споруди. Громадські будівлі. Екологічні критерії та метод оцінювання життєвого циклу.

Розроблено вперше РГ ТК 82 «Охорона довкілля» у складі згідно з наказом по ТК 82 від 15.05.2023 № 07-ТК 82.

Розробка і підтримка у впровадження стандарту здійснюється проєктом "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС з енергоефективності в Україні", Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) в Україні.

2. Усі відхилення проекту стандарту від відповідних міжнародних/регіональних стандартів

З структурою стандарт відповідає ISO 21929-1:2011 Sustainability in building construction — Sustainability indicators — Part 1: Framework for the development of indicators and a core set of indicators for buildings (Сталість у будівництві. Індикатори сталості. Частина 1. Структура для розробки індикаторів і основного набору індикаторів для будівель). Математичний метод оцінювання на основі узагальненої функції бажаності Харінгтона розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу згідно з ДСТУ ISO 14040:2013 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура (ISO 14040:2006, IDT) та ДСТУ ISO 15686-5:2020 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування строку експлуатації. Частина 5. Оцінювання вартості життєвого циклу (ISO 15686-5:2017, IDT) на основі результатів аналізування життєвого циклу об’єктів, що побудовані відповідно до вимог стандартів енергоефективного, зеленого і сталого будівництва.

Стандарт буде прийнятий як НД системи екологічної сертифікації та маркування згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 Екологічні марковання та декларації. Екологічне марковання типу I. Принципи та процедури (ISO 14024:2018, IDT). Після набуття чинності він стане основоположним документом добровільної системи рейтингового оцінювання енергоефективності будинків і споруд у комплексі з іншими характеристиками які демонструють сталість об’єкту реконструкції чи будування.

Прийнятий стандарт забезпечить впровадження сертифікації енергоефективних зелених об’єктів які будуть відповідати принципу «Build Back Better and Greener». Сертифікація буде передбачати 2 етапи – стадія “проект” та “введення в експлуатацію” об’єкту.

3. Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 82 «Охорона довкілля»;
ДЗ «Державна екологічна академія післядіпломної освіти та управління»;
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2
тел. +38 099 642-81-57
електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4. Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.