30.05.2024 188

Україна активно працює над впровадженням принципів циркулярної економіки (ЦЕ), що є важливим елементом Європейської зеленої угоди. Це включає ініціативи щодо зменшення відходів, збільшення переробки та повторного використання матеріалів, а також підтримки екологічних технологій та інновацій.

Європейській Союз відкрив для України кілька програм фінансування для підтримки переходу на модель ЦЕ: Європейські структурні інвестиційні фонди, Horizon 2020 та LIFE. Крім того, Європейській інвестиційний банк (ЄІБ) надає фінансування та консультації для проектів на підтримку ЦЕ через Європейській фонд стратегічних інвестицій та програму «Фінансування інноваторів ЄС» (InnovFin). У 2021 році стартувала велика програма Single Market Programme (SMP).

Проект «Циркулярна економіка – сприяння сталим моделям виробництва та споживання в Україні», що фінансується ЄС, має на меті підтримати Україну в розроблянні Стратегії циркулярної економіки у відповідності до цілей сталого розвитку, Європейського Зеленого курсу для забезпечення збалансованого використання ресурсів. Проект охоплює аналіз економічних, екологічних і соціальних аспектів, а також розробку стратегій для інноваційних технологій і бізнес-моделей.

30 травня в Міністерстві економіки України відбулось чергове засідання міжвідомчої робочої групи з підтримки впровадження моделі циркулярної економіки під головуванням заступниці міністра економіки Надії Бігун.

Міжвідомча робоча група була сформована у березі цього року для забезпечення системного підходу до впровадження проекту, координацію та співпрацю між різними державними інституціями, бізнесом, громадськими організаціями та іншими зацікавленими сторонами.

У засіданні прийняли участь представники Міністерства економіки та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, бізнес-спільноти, громадських організацій, експерти з екології, економіки та інновацій. Захід було проведено у змішаному форматі офлайн/онлайн.

«Стратегія циркулярної економіки має стати дієвим документом, враховувати інтереси і мати високий рівень прийняття з боку бізнесу та всіх учасників економічних процесів, сприяючи їх активній участі у впровадженні принципів циркулярної економіки», - зазначила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.

Володимир Бужан, координатор проєкту «Циркулярна економіка – сприяння сталим моделям виробництва та споживання в Україні» презентував напрацьовані проектом результати та подальший план роботи по розробці Стратегії.

Учасники зустрічі обговорили можливості ресайклінгу, потреби розподіленої генерації та створення гарантованих умов для мотивації бізнесу, залучення до співпраці місцевого самоврядування та територіальних громад, можливості участі у грантових програмах разом з європейськими партнерами та освітні курси.

Костянтин Салій, президент громадської спілки «Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів», відзначив про складності прийняття продуктів у будівельній промисловості.

Павло Козирєв, голова Асоціація малих міст України, під час засідання зазначив про два найголовніші обʼєкти циркулярної економіки, які потребують чіткої бізнес-моделі та зрозумілої економіки - відходи руйнації та тверді побутові відходи.

Андрій Гнап, ТОВ Waste Ukraine Analytics, говорив про запуск роботи НГО «Кластер циркулярної економіки», аспекти розробки цифрових паспортів продуктів циркулярної економіки, циркулярних бізнес моделей.

Світлана Берзіна, президентка ВГО «Жива планета», підкреслила важливість при розроблянні Стратегії тримати в фокусі уваги Промислову стратегію Євросоюзу для циркулярної економіки.

«Єврокомісія встановила 10 основних індикаторів моніторингу досягнення переходу на модель циркулярну економічну модель розвитку. Кожен з індикаторів має ще субіндикатори, обрані з метою відображення основних елементів. Відсоток переробки відходів це лише один з основних індикаторів, разом з впровадженими механізмами його збільшення на законодавчому рівні (субіндикатори). В роботі над стратегією ЦЕ України окрім теми відходів ми маємо приділити увагу і іншим: скороченню утворення відходів на стадії споживання і виробництва, екодизайну, розвитку інструментів для формування єдиного з ЄС зеленого ринку екологічних ринків, зокрема зеленим публічним закупівлям, боротьбі з гринвошингом та створенню сприятливих умов для інвестицій в технології виробництва екологічної продукції з високою доданою вартістю, у тому числі вторинної переробки та вторинної сировини як доказ таких інновацій», - зазначила пані Світлана.

Циркулярна економіка визначається як противага традиційній лінійній економіці: виробництво-використання-відходи. Товари розглядаються як частина ціннісної мережі, де вони будуть використовуватися якнайдовше. Потім, залежно від характеристик, їх можна використати повторно, відремонтувати, модернізувати чи переробити. Це призводить до підвищення ефективності, зниження експлуатаційних витрат, більшої життєздатності та меншому впливу на довкілля.

Концепцію ЦЕ засновано на вторинній переробці практично будь-якого товару, що проявляється на етапах планування та розробки товарів для забезпечення тривалого життєвого циклу й високого потенціалу конкурентоспроможності підприємств для подальшого повторного використання, модернізації, відновлення та рециклінгу.

ЦЕ створює можливості для сталого розвитку держави та формування конкурентоспроможності вітчизняних виробників. Ще до перевагами цієї моделі економічного розвитку можна віднести наступні:

  • стимулювання зеленої модернізації виробництва;
  • захист від дефіциту ресурсів та нестабільних цін на них;
  • запобігання утворенню та високий рівень переробки утилізація відходів;
  • економія енергії внаслідок замкненого виробничого циклу;
  • зменшення впливу на довкілля.

За підсумками засідання учасники міжвідомчої робочої групи визначили конкретні завдання для наступних етапів роботи.

Джерело: сайт Міністерства економіки України