03.06.2024 213

Колектив Центру екологічної сертифікації та маркування ВГО «Жива планета» радий повідомити про чергове успішне проходження наглядового аудиту з метою підтримання чинної акредитації в Національному агентстві акредитації України (НААУ).

Зліва направо: директорка Центру екологічної сертифікацї та маркування – Світлана Перминова, аудиторка НААУ – Марина Ганечко, уповнажена з якості – Інна Яреськовська

Процес аудиту включав комплексний аналіз діяльності органу з оцінки відповідності на предмет дотримання вимог стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT) Оцінка відповідності - Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги.

Вимоги цього стандарту зосереджується на якості послуг органів, що здійснюють сертифікацію продукції і послуг, приділяючи значну увагу питанням компетентності, неупередженості, конфіденційності та управління ризиками.

Президентка ВГО «Жива планета» – Світлана Берзіна (в центрі) під час обговорення результатів аналізу діяльності Центру з боку вищого керівництва

Під час чотириденної перевірки в офісі Центру з 27 по 30 травня було проаналізовано великий обсяг інформації, включаючи:

  • виконання затверджених Центром політик і цілей, досягнення показників ефективності та результативності (наприклад, щорічний приріст кількості виданих сертифікатів);
  • належне ведення документообігу: оформлення сертифікаційних справ, зберігання протокольних даних, підтримання реєстрів (заявок, виданих та анульованих сертифікатів та ін.);
  • персонал: відповідність кількості фахівців існуючому робочому навантаженню, їх освіта, кваліфікація та професійний розвиток;
  • актуальність фонду нормативних документів – екологічних стандартів за якими проводитися екологічна сертифікація. Дотримання порядку розробляння та перегляду таких стандартів технічним комітетом ТК82;
  • результати проведених Центрам внутрішніх аудитів для оцінювання власної діяльності, а також рішення на покращення діяльності, прийняті вищим керівництвом (президенткою ВГО «Жива планета» та Координаційною радою) – за результатами аналізу змісту внутрішніх аудитів;
  • наявність матеріальних ресурсів для здійснення сертифікаційної діяльності та страхового полісу для покриття витрат, які можуть виникнути у разі заподіяння шкоди клієнтам у разі діяльності Центру та ін.
  • наявність зареєстрованих апеляцій та скарг та прийняті Центром міри по їх усуненню та подальшому запобіганню, тощо.

Зліва направо: уповноважена з якості– Інна Яреськовська, аудитори НААУ –Марина Ганечко та Ірина Данілкіна та директорка Центру - Світлана Перминова

Докази аудиту передбачають не лише роботу з даними на електронних та паперових носіях, але і взаємодію з персоналом. Одним із обов’язкових пунктів у програмі аудиту НААУ є спостереження за роботою комісії експертів під час здійснення ними оцінювання відповідності продукції /послуг екологічним стандартам. Аудитори НААУ мають змогу оцінити процес сертифікації, починаючи з реєстрації заявки на отримання права на використання екомаркування «Зелений журавлик» і завершуючи прийняттям рішення про видачу сертифікату та його друком.

Підтримання чинного атестату акредитації НААУ – трудомісткий та ресурсомісткий спосіб засвідчити нашу непохитну відданість підтримці найвищих стандартів надання сертифікаційних послуг. Обравши цей шлях у 2010 році, наш Центр вже майже 15 років пишається статусом першого та єдиного органу з екологічної сертифікації згідно з міжнародним стандартом ISO 14024, який має національну акредитацію.

Це досягнення є свідченням наполегливої ​​роботи та досвіду нашої команди, а також довіри і підтримки наших клієнтів.