25.10.2023 40

Українська програма екологічного маркування вчергове пройшла міжнародний аудит за вимогами спеціальної програми членів GEN — GENICES (GEN Internationally Coordinated Ecolabelling System).

Міжнародна асоціація Global Ecolabelling Network (GEN) була створена у Стокгольмі у 1994 році. Асоціація об’єднує організації які є операторами програм екологічного маркування І типу, а також експертні організації у сфері екологічної стандартизації, сертифікації і такі, що приймають участь в просуванні моделей сталого споживання та виробництва, циркулярної економіки. Засновники асоціації – провідні програм екологічного маркування Європи, США, Азії і Австралії виступили ініціаторами розробляння міжнародних стандартів в серії ISO 14000 «Екологічні марковання та декларації». У 1998 році був прийнятий перший стандарт цій серії – ISO 14024:1998 Environmental labels and declarations — Type I environmental labelling — Principles and procedures. У 2018 році цій стандарт був переглянутий та прийнятий в оновленій редакції ISO 14024:2018.

У 2004 році через рік з початку впровадження програми екологічного маркування (знак маркування "Зелений журавлик") – оператор програми ВГО «Жива планета» згідно з ISO 14024 здобула право на повне членство у GEN і стала першим членом асоціації від пострадянських держав.

Члени GEN з різних країн світу на з’їзді членів GEN у жовтні 2023 року

Членство і визнання результатів оцінювання між членами GEN не проста справа і вимагає проходження багатоступеневого аудиту спеціальної програми — GENICES (GEN Internationally Coordinated Ecolabelling System). За результатами оцінювання міжнародні аудитори провідних програм екологічного маркування – засновників GEN підтвердили відповідність прогами екологічного маркування "Зелений журавлик" стандарту ISO 14024 та світовій практиці добровільної екологічної сертифікації. Такі аудити проходять регулярно, і останній був завершений 12 жовтня 2023 року.

GENICES — це процес експертної перевірки програми екомаркування, який створює основу для взаємної довіри та визнання між світовими програмами екомаркування і служить механізмом для посилення їх багатосторонньої співпраці.

Під час перевірки перевіряються наступні аспекти:

  • процедури розробки стандартів екологічного маркування для різних категорій продукції, зокрема проведення досліджень ринку і визначення категорій, їх прозорість, залучення зацікавлених сторін до обговорення та схвалення стандартів;
  • ступінь охоплення стандартами етапів життєвого циклу продукту чи послуги, вимоги та їх суттєве значення для ідентифікації еко- продукту у порівнянні з загальнообов’язковим вимогам для усіх операторів ринку;
  • рівень компетентності персоналу залученого до розробляння стандартів і оцінювання;
  • дотримання органом оцінювання відповідності принципам прозорості та неупередженості оцінювання, вимог до документообігу і гарантування зберігання конфіденційних даних.

Переваги успішного проходження аудиту GENICES для:

  • Програми екологічного маркування - міжнародне визнання та можливість співпраці з іншими членами GEN над спільними стандартами екологічного маркування, які включаються до спільної міжнародно визнаної бази даних.
  • Виробники - екологічно сертифікованих продуктів (користувачі екологічного маркування) відкривають шлях до розширених можливостей на глобальних ринках завдяки доступу до спрощених процедур оцінювання для отримання еко- маркувань інших країн світу.

Цьогорічна перевірка відбувалася онлайн, під керівництвом Єви Ейдерстрьом, аудитора яка має 33-річний досвід управління Департаментом екологічного маркування та сталого споживання в Шведській спілки з охорони довкілля (Naturskyddsforeningen) та 4 роки обіймала посаду члена GEN Board (керівний орган асоціації).

Зі сторони Центру екологічної сертифікації та маркування ВГО «Жива планета» за проходження аудиту з відповідали уповноважений фахівець з якості Інна Яреськівська та директорка Центру. Під час перевірки не було зроблено жодного суттєвого зауваження. Натомість, був відзначений надзвичайно високий рівень компетентності персоналу, системи управління якістю та екологічних стандартів, а також понад десятирічна стабільність у складі персоналу, що за її словами є прямим свідченням "сталості" (те саме sustainability 😊) організації в цілому.

Онлайн зустріч під час аудиту GENICES 2023: аудитор GEN, Єва Ейдерстрьом та уповноважені представники Центру екологічної сертифікації та маркування ВГО «Жива планета» Світлана Перминова та Інна Яреськовська (з ліва на право)

Вручення нового сертифікату GENICES відбулося у місті Кельн, Німеччина, під час щорічного з’їзду членів GEN у штаб-квартирі всесвітньо відомого TÜV Rheinland, який спеціалізується на стандартизації, технічному нагляді та контролі якості практично в усіх галузях економіки і також є членом GEN.

Директорка Центру екологічної сертифікації та маркування Світлана Перминова отримує сертифікат GENICES від голови GEN K S Venkatagiri

Зал засідань TÜV Rheinland та представники програм екологічного маркувння різних країн світу: слова подяки за багаторічну співпрацю від української програми «Зелений журавлик» під час вручення сертифікату GENICES

З 2004 року і сьогодні "Зелений журавлик" лишається єдиною в Україні програмою екологічного маркування, що має акредитацію і міжнародне визнання.