08.02.2024 787

15 лютого 2024 року
з 15.00-17.00, онлайн на платформі Zoom

Запрошуємо бізнес спільноту до участі у семінарі для отримання додаткової інформації, роз’яснень та уточнень про нові можливості для розширення ринків збуту та підвищення конкурентоспроможності, що відкриваються завдяки проведенню екологічної сертифікації продукції.

Доступ до онлайн кабінету, після реєстрації

В програмі семінару:

  • Екологічна сертифікація продукції згідно з ISO 14024 для українського виробника: можливості, користь, додатковий інструмент;
  • Принципи і методи екологічного маркування згідно з вимогами міжнародних стандартів та систем сертифікації визнаних на національному та міжнародному рівні;
  • Роль держави в регулюванні застосування екологічного маркування і відповідальність користувачів на прикладі держав-членів ЄС та України;
  • Конкурентні переваги на українському, європейському та міжнародному ринках;
  • Право застосовувати відносно сертифікованої продукції спеціальне маркування, що вирізняє більш екологічно кращу продукцію з поміж іншої;
  • Рекомендації щодо застосування екологічного маркування в тендерах;
  • Фінансова допомога в рамках проєктів міжнародної технічної допомоги Україні як кандидата у члени ЄС щодо зеленої трансформації та відновлення;
  • Участь в ініціативах ЄС та ООН, таких як Глобальний договір ООН та інші.

За підтримки та участі:

Довідково

Попит на екологічні продукти зростає в усьому світі. Про це свідчать результати різних досліджень, і це доведено досвідом 72 українських компаній та підприємств, які успішно надають свої харчові продукти і промислові товари сертифіковані в Україні згідно з ISO 14024 на зелені ринки 25 країн світу.

Екологічне маркування в Україні є одним з інструментів державної екологічної політики і впроваджується за єдиною з ЄС схемою відповідно до міжнародного стандарту ISO 14024. Цей стандарт прийнятий в 205 державах світу, що співпрацюють з Міжнародною організацією стандартизації (ISO) на урядовому рівні і гарантує відповідність вимогам стандартів екологічного маркування, які встановлюють більш жорсткі та додаткові вимоги до загальнообов’язкових державних нормативів, відповідає умовам надання товарів і послуг на зелений ринок, зокрема в ЄС згідно з Європейською Зеленою угодою (EU Green Deal), підтверджує відповідність вимогам технічних специфікацій при здійсненні зелених публічних закупівель.

Екологічні вимоги до продукції та її життєвого циклу встановлюються стандартом екологічного маркування на кожну категорію, окремо з врахуванням потенціалу зменшення впливу на довкілля та здоров’я людини відповідно до найкращих доступних технологій. Відповідальним за розробку стандартів екологічного маркування шляхом гармонізації з європейськими та міжнародними стандартами є національний технічний комітет стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля».

Оцінка відповідності (сертифікація) продукції здійснюється незалежною стороною – акредитованим органом. Сертифікат відповідності підтверджує поліпшені екологічні характеристики продукту від складників до пакування згідно з правом у сфері конкуренції та угодами СОТ.

Ознайомитися з особливостями застосування екологічного маркування продукції можна на офіційному сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів в розділі Бізнесу – Екологічне маркування.