26.10.2023 498

Стандарти екологічного маркування встановлюють екологічні критерії оцінювання життєвого циклу які визначають показники поліпшених екологічних характеристик товарів і послуг різних категорій.

Згідно ISO 14024:2018 вимоги екологічних критеріїв повинні відповідати таким принципам:

 • встановлювати показники, що визначають поліпшені характеристики і переваги об’єкта стандартизації відносно його впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу;
 • показники, що встановлюються, мають бути точними, перевірюваними, відповідати призначенню та не вводити в оману споживача щодо значущості переваг;
 • ґрунтуватися на науково обґрунтованих показниках прогресивних технологій виробни-цтва;
 • не створювати необґрунтованих бар'єрів у торгівлі;
 • не дублювати показники згідно державних норм.

В Україні стандарти екологічного маркування розробляються робочими групами які створюються підкомітетом «Оцінка життєвого циклу» національного технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля» (РГ ПК 3 ТК 82). До складу РГ якої входять члени ТК 82, провідні експерти галузі, технологи, екологи.

Як правило, вимоги екологічних критеріїв на визначену категорію охоплюють (але не обмежені):

 • ефективність екологічної політики та результативність управління екологічними аспек-тами життєвого циклу продукції;
 • показники енергоефективності, фізико-технічних характеристик, довговічність:
 • обмеження або заборону застосування складників за факторами ризику для довкілля та здоров’я людини відповідно до класу та категорії небезпеки згідно Регламенту Єв-ропейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, мар-кування та пакування речовин та сумішей (CLP) (для промислових товарів);
 • рівень забруднення натуральної сировини токсичними елементами, вміст ГМО та небезпечних домішок (для харчових продуктів, тканин, косметичних засобів);
 • показники питомої активності радіонуклідів у готовій продукції;
 • показники енергоємності технологічного процесу виробництва;
 • показники споживання водних та інших ресурсів у технологічному процесі виробницт-ва;
 • показники впливу на довкілля виробничої діяльності;
 • управління відходами виробництва та споживання тощо.

Наразі українська програма екологічного маркування «Зелений журавлик» має 54 стандарти впроваджених стандартів екологічного маркування.

Діючі стандарти екологічного маркування (СОУ ОЕМ)

Відповідно до п. 6.4 ISO 14024:2018 кожних 5 років здійснюється плановий перегляд еко-логічних критеріїв. Позаплановий перегляд стандарту здійснюють у разі:

 • змін державних норм або нормативно-технічних документів, що взаємопов’язані з його вимогами;
 • надходження нових даних про властивості складників та технологічні інновації виробництва лакофарбових матеріалів;
 • визначення інших факторів, що впливають на стан здоров'я людини та довкілля, пов'язаних з виробництвом, застосуванням та експлуатацією продукції визначеної категорії.

24 лютого 2023 року на засіданні ТК 82 був схвалений План перевірки екологічних критеріїв оцінювання життєвого циклу на 2023 рік. Для перегляду 15 зазначених у Плані стандартів були сформовані робочі групи з членів ТК.

РГ 1 ПК 3 ТК 82 «Продукти харчової промисловості» у складі:

 • ЯРЕСЬКОВСЬКА Інна Іванівна, провідний юрисконсульт ВГО «Жива планета», голова ПК 3 ТК 82 - голова РГ
 • ЛУГОВЕЦЬ Світлана Заремівна, консультант ВГО «Жива планета» з питань стандартизації - секретар РГ
 • КОНЯШИН Андрій В’ячеславович, виконавчий директор Федерації органічного руху України
 • ДИЧКО Аліна Олегівна, д.т.н., професор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 • СОРОКА Максим Леонідович, голова Громадського об’єднання «Довкола»
 • ГРИГОР'ЄВА Людмила Іванівна, завідувачка кафедри екології Чорноморського національного університету імені Петра Могили

РГ 2 ПК 3 ТК 82 «Хімічні продукти»:

 • ЯРЕСЬКОВСЬКА Інна Іванівна, провідний юрисконсульт ВГО «Жива планета», голова ПК 3 «Оцінка життєвого циклу» ТК 82, голова Робочої групи
 • ЛУГОВЕЦЬ Світлана Заремівна, консультант ВГО «Жива планета» з питань стандартизації, секретар Робочої групи
 • БАГАЦЬКА Олена Миколаївна, старший науковий співробітник відділу Інституту екогігієни і токсикології пестицидів та агрохімікатів «ЕКОГІНТОКС» Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України
 • МУКОМЕЛА Антон Миколайович, завідувач сектором адаптації промисловості до європейського законодавства REACH та інших міжнародних законодавчих актів у сфері хімічної промисловості ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості»
 • СОРОКА Максим Леонідович, голова Громадського об’єднання «Довкола»
 • БОГДАН Владислав Дмитрович, лікар-дерматолог, фахівець з сертифікації ООВ «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета»

РГ 3 ПК 3 ТК 82 «Будівельна продукція»:

 • ЯРЕСЬКОВСЬКА Інна Іванівна, провідний юрисконсульт ВГО «Жива планета», голова ПК 3 «Оцінка життєвого циклу» ТК 82, голова Робочої групи
 • ЛУГОВЕЦЬ Світлана Заремівна, консультант ВГО «Жива планета» з питань стандартизації, секретар Робочої групи
 • ДЮЖИЛОВА Наталія Олександрівна, к.т.н., заступник голови Державної інспекції архітектури та містобудування України
 • МАЛИХІН Михайло Олександрович, головний інспектор будівельного нагляду відділу ринкового нагляду Державної інспекції архітектури та містобудування України
 • СОРОКА Максим Леонідович, голова Громадського об’єднання «Довкола»
 • ПЕРМИНОВА Світлана Юріївна, директор ООВ «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета»
 • БОГДАН Владислав Дмитрович, фахівець з сертифікації ООВ «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета»

РГ 4 ПК 3 ТК 82 «Послуги»:

 • ЯРЕСЬКОВСЬКА Інна Іванівна, провідний юрисконсульт ВГО «Жива планета», голова ПК 3 «Оцінка життєвого циклу» ТК 82, голова Робочої групи
 • ЛУГОВЕЦЬ Світлана Заремівна, консультант ВГО «Жива планета» з питань стандартизації, секретар Робочої групи
 • БЕРЗІНА Світлана Валеріївна, президент ВГО «Жива планета», заступник голови ТК 82
 • ДЮЖИЛОВА Наталія Олександрівна, к.т.н., заступник голови Державної інспекції архітектури та містобудування України
 • МАЛИХІН Михайло Олександрович, головний інспектор будівельного нагляду відділу ринкового нагляду Державної інспекції архітектури та містобудування України
 • СЕВОСТ'ЯНОВА Аліна Валеріївна, к.т.н., доцент Національного транспортного університету
 • ТКАЧЕНКО Тетяна Миколаївна, д.т.н., завідувачка кафедрою Технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці, професор Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА)
 • ГРИГОР'ЄВА Людмила Іванівна, д.б.н., завідувачка кафедри екології Чорноморського національного університету імені Петра Могили
 • КАРТАВЦЕВ Олег Миколайович, судовий експерт з інженерно-екологічної експертизи

26 жовтня відбулось онлайн засідання РГ1-4 ПК 3 ТК 82 під час якої були обговорені проєкти висновків за результатами перевірки. Під час перевірки члени РГ врахували усі зміни у законодавстві, стандартах та інших НД які пов’язані зі сферою стандартизації екологічних критеріїв що переглядаються. Також було враховано прогрес у технологіях і методах управління.

Під час засідання схвалено рішення:

 • до 01.12.2023 продовжити роботу РГ по перевірці стандартів екологічного маркування;
 • під час перевіряння стандартів розглянути усі коментарі заінтересованих сторін надані заінтересованими сторонами у лютому-березні 2023 р.
 • за результатами перевірки підготувати висновки по кожному з стандартів щодо його застосування або необхідності перегляду, внесення змін, розширення чи звуження сфери застосування.

Пріоритетом визначено наближення стандартів української програми екологічного маркування до вимог екологічних критеріїв програми Ecolabel.EU та інших провідних програм які мають міжнародне визнання.

Протокол засідання РГ ПК 3 ТК 82 від 26.10.2023