01.03.2024 460

06 березня з 15:00 до 17:00 відбудетеся засідання національного технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля».

Для участі у засіданні запрошуються члени ТК та зацікавлені сторони.

Реєстрація обов’язкова до 05 березня: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тема повідомлення: Участь в засіданні ТК 82 «Охорона довкілля» – 06 березня. В тексті повідомлення прохання вказати ПІБ (повністю), посаду, e-mail, моб. тел. та формат участі очний або онлайн.

Колективні члени ТК 82: Міністерства та центральні органи виконавчої влади, НДІ, ДУ, ДЗ, ДП, асоціації (спілки, об’єднання) підприємців та громадських організацій (екологічних, захисту споживачів, з якості і т. ін.) – представлені уповноваженими представниками. Також до складу ТК 82 входять індивідуальні члени – експерти.

Склад ТК 82 «Охорона довкілля»

Пропонований порядок денний та орієнтовний регламент засідання ТК 82 «Охорона довкілля»

14:30-15:00 – Реєстрація учасників.

15:00-15:10 – Вітальне слово голови ТК 82 та обрання секретаря засідання.

15:10-15:15 – Про припинення повноважень відповідального секретаря ТК 82.

15:15-15:20 – Про обрання кандидатури на посаду відповідального секретаря ТК 82.

15:20-15:30 – Про заміну уповноважених представників колективних членів ТК 82.

15:30-15:50 – Про зобов’язання України як кандидата в члени ЄС у сфері стандартизації.

15:50-16:00 – Про невідкладну потребу Держекоінспекції України у відновленні дії ДСТУ ISO для проведення відбору проб води та їх досліджень (скасовані 01.01.2024) та прийняття методом перекладу ДСТУ EN ISO оновлених редакцій які набули чинності 31.12.2023 р.

16:00-16:10 – Про схвалення проектів національних стандартів у сфері управління парниковими газами та визначення строку набуття їх чинності.

16:10-16:20 – Про схвалення пропозицій від ПК 7 ТК 82 «Системи екологічного управління» внесення розроблення національного стандарту до Програми робіт з національної стандартизації на 2024 рік.

16:20-16:30 – Про схвалення розроблення згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 проєкту нової редакції СОУ ОЕМ 08.002.030.059:20ХХ Послуги тимчасового розміщення. Екологічні критерії та метод оцінювання відповідно до технічного завдання.

16:30-16:40 – Про схвалення Плану робіт зі стандартизації щодо екологічних критеріїв оцінювання життєвого циклу (СОУ ОЕМ) згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT) на 2024 рік.

16:40-17:00 – Про рекомендації щодо покращення діяльності ТК 82.

Сфера стандартизації ТК 82 згідно ДК 004-2008:

 • 13.020.01 Довкілля та захист довкілля взагалі
 • 13.020.10 Екологічне керування/управління
 • 13.020.20 Економіка довкілля
 • 13.020.30 Оцінювання впливу на довкілля
 • 13.020.40 Забруднювання, контроль забруднювання та охорона природи
 • 13.020.50 Екологічне маркування
 • 13.020.60 Життєвий цикл продукції
 • 13.030 Відходи
 • 13.040.20 Атмосфера довкілля
 • 13.040.40 Викиди стаціонарних джерел
 • 13.060.30 Стічні води
 • 13.280 Захист від опромінення

Міжнародна співпраця ТК 82

Технічні комітети стандартизації Міжнародної організації стандартизації (ISO) з якими ТК 82 взаємодіє і приймає участь в роботі РГ по розроблянню міжнародних стандартів:

 • ISO/TC 146 - Якість повітря
 • ISO/TC 207 – Екологічний менеджмент
 • ISO/TC 147 - Якість води
 • ISO/TC 297 – Управління збиранням та транспортуванням відходів
 • ISO/TC 268 – Сталі міста та громади

Технічні комітети стандартизації Європейського центра стандартизації (CEN) з якими ТК 82 планує розвивати взаємодію з 2023 року:

 • CEN/TC 183 Управління відходами
 • CEN/TC 230 Аналіз води
 • CEN/TC 261 Упаковка
 • CEN/TC 264 Якість повітря
 • CEN/TC 276 Поверхнево-активні речовини
 • CEN/TC 288 Виконання спеціальних геотехнічних робіт
 • CEN/TC 328 Стандартна система вимірювання ефективності очищення
 • CEN/TC 467 Зміна клімату
 • CEN/WS 073 Екоефективні підстанції
 • CEN/WS SITAC Управління лісовими пожежами - символіка на основі SITAC

Про технічні комітети стандартизації

Згідно з Законом України «Про стандартизацію»:

1) Технічний комітет стандартизації є формою співробітництва заінтересованих юридичних та фізичних осіб з метою організації і виконання робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначених сферах діяльності та за закріпленими об’єктами стандартизації (стаття 8);

2) ДСТУ приймається і вводиться в дію наказом національного органу стандартизації (ДП УкрНДНЦ) (стаття 21);

3) У разі посилання в нормативно-правовому акті на національний стандарт, застосування такого стандарту є обов’язковим у визначеній НПА сфері (пункт 2 статті 23);

4) Роботи із стандартизації фінансуються їх замовниками. Джерелами фінансування є:

 • кошти Державного бюджету України;
 • кошти, передбачені на виконання програм і проектів;
 • власні та залучені кошти суб’єктів господарювання;
 • інші не заборонені законодавством джерела фінансування (стаття 28);

5) Замовниками послуг з виконання робіт з національної стандартизації за рахунок коштів Державного бюджету України є центральні органи виконавчої влади (стаття 29);

6) Технічні комітети стандартизації не мають статусу юридичної особи.

До повноважень технічних комітетів стандартизації належить:

 • участь у роботі відповідних технічних комітетів стандартизації міжнародних і регіональних організацій стандартизації;
 • розроблення і погодження національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;
 • участь у формуванні програми робіт з національної стандартизації;
 • перевірка і перегляд національних стандартів та кодексів усталеної практики, розробниками яких вони є;
 • погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них.
 • надання роз’яснення щодо положень національних стандартів та кодексів усталеної практики.

Технічні комітети стандартизації не можуть мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності. Організаційне забезпечення діяльності технічних комітетів стандартизації здійснюють їх секретаріати.

Технічний комітет стандартизації ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища України» був створений спільним наказом Міністерства екології та ядерної безпеки України та Держспоживстандарту від 07.09.1993 № 125/80.

У 2005 році ТК 82 було реорганізовано згідно оновлених вимог до ТК та сфері стандартизації.

У 2017 році ТК 82 було змінено назву ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища України» на «Охорона довкілля» та оновлено структуру відповідно до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 11.07.2017 № 172.

Функції секретаріату ТК 82 з 2005 року виконує ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління».