07.03.2023 640

Свинець, леткі органічні сполуки та інші небезпечні речовини можуть містити лаки, фарби, ґрунтовки та інші лакофарбові матеріли різного призначення.

Розвиток інновацій і технологій дозволяє виробляти більш безпечну та екологічно кращу продукцію з високими якісними характеристиками, зокрема щодо укривістості і надійності покриття. З метою ідентифікації таких лакофарбових матеріалів у 2014 році в Україні був вперше прийнятий стандарт програми екологічного маркування І типу – СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2014 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Цей стандарт розроблений шляхом гармонізації з екологічними критеріями програми екологічного маркування Ecolabel.EU, що затвердженні рішенням Єврокомісії від 28 травня 2014 року про встановлення екологічних критеріїв для фарб та лаків (документ зареєстровано під номером C(2014) 3429) (текст має відношення до ЄЕЗ) (2014/312/EC).

У 2016 році стандарт був актуалізований зі зміною у редакції в рамках проекту EaP GREEN, що фінансувався ЄС. У 2020 році чинна редакція була переглянута на відповідність оновленому стандарту якій визначає принципи та методи екологічного маркування І типу – ДСТУ ISO 14024:2018.

Документ враховує положення актів права ЄС у сфері хімічної безпеки, зокрема:

  • Регламенту (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей, що вносить зміни та скасовує Директиви 67/548/ЄЕС і 1999/45/ЄС та вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 1907/2006) (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Директиви 2004/42/CE Європейського парламенту і Ради від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук у зв'язку з використанням органічних розчинників в деяких фарб і лаків та оздоблення автомобілів, продуктів та інших.

Відповідальним за розробку, перегляд та внесення змін до стандарту є підкомітет «Оцінка життєвого циклу» національного технічного комітету стандартизації ТК 82 Охорона довкілля (ПК 3 ТК 82 Оцінка життєвого циклу).

У 2023 році стандарт був включений до Плану перевірки екологічних критеріїв оцінювання життєвого циклу на 2023 рік. За результатом перевірки РГ ПК 3 ТК 82 Оцінка життєвого циклу було РГ ПК 3 ТК 82 по перегляду екологічних критеріїв по групі «хімічні продукти» було встановлено необхідність перегляду НД, яка обумовлена:

СОУ ОЕМ 08.002.12.019 поширюється на лакофарбові матеріали, а саме: фарби, лаки, морилки, рідкі покриття для підлоги, емалі, шпаклівки, ґрунтовки, тонуючі системи, пастоподібні декоративні фарби, покриття для мінеральних поверхонь стін, зокрема призначені як для внутрішніх та і для зовнішніх робіт.

Дія цього стандарту не поширюється на:

  • покриття, що оберігають від обростання;
  • захисні засоби для просочення деревини;
  • покриття для промислового і професійного використання, в тому числі з підвищеними експлуатаційними характеристиками;
  • продукція, основною функцією якого є не утворення плівки над субстратом, наприклад, олія або віск; наповнювачі відповідно до ДСТУ ISO 4618:2014;
  • фарби для дорожної розмітки.

Стандарт і його вимоги призначені для оцінювання екологічних переваг продукції з метою її ідентифікації як більш екологічно кращої з наданням права застосування екологічного маркування.

Відповідність вимогам стандарту може бути затребувана приватними споживачами, ритейлом, постачальниками і замовниками у сфері публічних закупівель (згідно з статтею 23 Закону України «Про публічні закупівлі»).

Секретаріат ТК 82 виносить проєкт змін до СОУ ОЕМ 08.002.12.019 на обговорення, для отримання відгуків та пропозицій усіх зацікавлених сторін: наукових, дослідницьких установ, технічних комітетів, виробників та профільних асоціацій.

Пропоновані зміни розроблені експертами ВГО «Жива планета» під керівництвом ЮНЕП в рамках проекту EU4Environment.

До 20 березня прохання надсилати коментарі на електронну пошту голови ПК 3 ТК 82 Оцінка життєвого циклу:

Інна ЯРЕСЬКОВСЬКА
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
+380 93 457 02 03

Тема повідомлення: Коментарі до змін до СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.