12.10.2022 1808

Загальна інформація

По мірі розвитку і збільшення конкуренції на ринку товарів та послуг, все більшу частку на ньому починають займають такі, що відрізняються від аналогічних покращеними екологічними характеристиками. Тобто, коли складники і сам продукт, його паковання та(або) пов’язані з ним процеси виробництва і утилізації більш безпечні для людини та довкілля.

Бажання виробників виокремлювати свою продукцію як екологічну самодекларуванням, призвело до зниження довіри споживачів до подібних тверджень через їх різноманітність, неоднозначність а інод , взагалі, безпідставність.

Це зумовило необхідність розробляння уніфікованих правил надання інформації про екологічні характеристики чи переваги товарів і послуг, і отже до необхідності стандартизованого підходу до їх визначення. У період 1998-2000 Міжнародна організація стандартизації (ISO) розробила і прийняла перші основоположні стандарті серії ISO 14020 – Environmental labels and declarations. Одночасно, з прийняттям цих стандартів:

 • почали створюватись і незалежні системи екологічної сертифікації продукції та відповідні органи з оцінки відповідності;
 • на ринку з’являється новий інструмент якій надає право заявляти про екологічні переваги шляхом застосуванням екологічного маркування (environmental label, ecolabel – англ.).

Екологічне маркування за системою стандартів ISO віднесене до І типу надання інформації про загальну екологічну перевагу продукту. Воно може бути нанесене на етикетці або пакованні, технічній документації, використано в рекламі та PR. Право на його застосування надає виключно компетентний орган, якій акредитований, а схема його оцінювання відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 14024.

Екологічне маркування – твердження (словом екологічна, еко-, фразами чи спеціальним логотипом) у якому зазначено про загальну перевагу продукту чи об’єкту надання послуг, нерухомості тощо у порівнянні з загальнообов’язковими для всіх операторів ринку вимогами за чітко встановленими критеріями та показниками.

Екологічне маркування І типу є надійним інструментом формування зеленого ринку, і з року в рік все більше застосовується замовниками сфери публічних закупівель як вимога до екологічних характеристик продукту.

Історія впровадження та розвитку

У 2003 році ВГО «Жива планета» стала піонером в Україні, розробивши систему української програми екологічного маркування І типу. В цій рік була розроблена і впроваджена національна схема сертифікації згідно з ISO 14024 та її перший стандарт для персональних комп’ютерів. Зареєстрована Мінюстом символіка організації, яка почала застосовуватись і як знак екологічного маркування з часом отримала народну назву «Зелений журавлик». Цей знак захищений авторським правом.

Впроваджена схема сертифікації забезпечила надання достовірної і перевіреної інформації про екологічні характеристики та переваги товарів і послуг різних категорії.

Органом з оцінки відповідності вимогам стандартів екологічного маркування є Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета». На сьогодні це перший і єдиний в Україні орган, якій є оператором програми екологічного маркування І типу, має національну акредитацію та міжнародне визнання.

Знак маркування «Зелений журавлик» інформує споживачів про відповідність товарів і послуг екологічним критеріям оцінювання життєвого циклу що свтановлюються спеціальними стандартами екологічного маркування.

Його можна побачити на побутовій хімії, харчових продуктах, будматеріалах, виробах для оздоблення оселі, косметичних засобах та навіть готелях, офісах та навчальних закладах.

Асортимент продукції, маркованої знаком «Зелений журавлик» невпинно збільшується, а серед користувачів знаку - як невеликі локальні виробники, так і потужні всесвітньо відомі компанії та бренди.

Екологічна сертифікація та маркування за схемою згідно ISO 14024, визнана прозорим та надійним інструментом, що сприяє досягненню ЦСР 12 та стратегічних цілей державної екологічної політики, зокрема щодо:

 • екологізації економіки на секторальному ріні;
 • впровадження сталих публічних закупівель;
 • забезпечення доброчесної конкуренції виробників та уникнення грінвошингу;
 • підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

Статус

Постійний

Цільовий регіон

Україна та світ (посилення експортного потенціалу українського виробника)

Період реалізації

З 2003 р. – по теперішній час

Партнери

Джерело фінансування

 • ВГО «Жива планета»
 • Оплата послуг компаній – заявників на сертифікацію та ліцензіатів
 • Розробка, перегляд та актуалізація стандартів екологічного маркування при підтримці програм і проєктів: GEN, EaP GREEN, EU4Environment, GIZ та інших.

Мета

Сприяння досягненню 12 ЦУР та реалізації державної політики, спрямованої на:

 • розвиток сталого споживання та виробництва,
 • впровадження енергоефективних, зелених і сталих закупівель;
 • зелений перехід і формування зеленого ринку;
 • підтримку конкурентоспроможності українських виробників більш екологічно кращої продукції.

Глобальні Цілі сталого розвитку та екологічне маркування “Зелений журавлик”

Реалізація

Основні етапи:

Структура екологічного маркування і типу в Україні

2003 – початок впровадження програми екологічного маркування;

2004 – набуття членства в міжнародній асоціації Global Ecolabelling Network – GEN, що об’єднує регіональні та національні програми екологічного маркування І типу які підтвердили відповідність ISO 14024. GEN є асоційованим членом Міжнародної організації стандартизації (ISO) та партнером Програми ООН з навколишнього середовища (UNЕР).

2010 – успішне проходження акредитації в Національному агентстві з акредитації України як органу з оцінки відповідності товарів і послуг згідно з ДСТУ EN 45011: 1998 (еквівалентним ISO/IEC Guide 65:1996), що є незалежним підтвердженням компетентності на державному рівні. З тих пір акредитація постійно підтримується та поновлюється шляхом щорічних наглядових аудитів з боку НААУ. У 2017 році акредитація була пройдена за новим стандартом ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 (ISО/IEC 17065: 2012, IDT) прийнятим на заміну ДСТУ EN 45011: 1998. У 2021 році сфера акредитації підтвердила відповідність програми та системи оцінювання вимогам оновленого ISO 14024:2018, що замінив редакцію 2002 року.

2011 – успішне проходження міжнародного аудиту і сертифікація органу екологічного маркування ВГО Жива планета на відповідність умовам для взаємної довіри та визнання за програмою GEN Internationally Coordinated Ecolabelling System (GENICES). ВГО Жива планета приєднується до багатосторонньої Угоди про взаємне визнання результатів оцінки відповідності (ММRA) між органами з екологічного маркування – членами GEN.

Сертифікація GENICES підтвердила, що українська програма екологічного маркування І типу «Зелений журавлик» відповідає вимогам ISO 14024 та критеріям оцінювання доброчесності і компетентності національного оператора. Визнання результатів оцінювання між органами з екологічного маркування забезпечує визнання екологічних переваг сертифікованої продукції на світовому рівні та спрощує торгівельні відносини між країнами. Це надає додаткову можливість українським експортерам отримати право на застосування знаку екологічного маркування іншої регіональної або національної програми за спрощеною процедурою, а також робить можливою аналогічну процедуру спрощеного отримання екологічного маркування «Зелений журавлик» імпортерам.

Наприклад, ПрАТ з ІІ «Слобожанська Будівельна Кераміка» (СБК) стало першою компанією серед українських виробників цегли, що отримала екологічний сертифікат і право застосовувати екологічне маркування у 2017 році, скориставшись спрощеною процедурою оцінювання, здобула ізраїльський сертифікат і право на застосування екологічного маркування – Green Label і вийшла на ринок зеленого будівництва Ізраїлю.

2011 – у Законі України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики до 2020 року» екологічне маркування вперше зазначено як один з інструментів державної екологічної політики. Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища до 2025 року передбачає впровадження низки заходів, спрямованих на розвиток української програми екологічного маркування І типу та підтримку формування зеленого ринку.

з 2017 – глобальний вектор розвитку української програми екологічного маркування пов'язаний з впровадженням та розвитком в Україні сталих публічних закупівель (СПЗ). Це цілком відповідає світовій практиці, коли екологічне маркування широко застосовується для ідентифікації екологічної продукції при проведенні тендерів.

Дорожня карта та План дій щодо СПЗ в Україні, а також рекомендації щодо моніторингу СПЗ були розроблені в рамках реалізації проекту UNEP в рамках EaP GREEN, що фінансувалась ЄС.

Екологічне маркування І типу та публічні закупівлі – Інфобокс ProZorro

Впровадженню СПЗ в Україні передували п’ятирічні підготовчі роботи: дослідження готовності ринку, визначення пріоритетних категорій продукції для можливих закупівель, просування внесення відповідних змін до законодавства. Зокрема, у 2016 році був прийнятий Закон України «Про публічні закупівлі». Закон передбачав застосування вимог до екологічних характеристик товарів, робіт чи послуг у технічних специфікаціях тендерної документації. У разі встановлення таких характеристик, замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі встановленим вимогам. Чинна редакція Закону після перегляду у 2019 році встановила додаткову вимогу до підтвердних документів. Отже з квітня 2020 року замовник має право розглядати протоколи та сертифікати видані виключно акредитованими органами.

Застосування вимоги щодо наявності екологічного сертифікату та маркування І типу закріплено Директивою 2014/24/ЄС щодо публічних закупівель, і на даний час імплементована в українське національне законодавство.

Замовники застосовують таку вимогу як в технічних специфікаціях, так і в нецінових критеріях. Про це свідчать численні успішні тендери у системі ProZorro. Першим переможцем конкурсних торгів при здійсненні пілотних сталих публічних закупівель в Україні стали сертифіковані мийні засоби, позначені знаком «Зелений журавлик» - ТМ TORTILLA українського виробника ТОВ «Сирена плюс ЛТД». Наявність екологічного сертифікату дозволило пройти відбір, лишивши позаду інших учасників торгів, не зважаючи на більш нижчу ціну.

З 2020 року підтримка впровадження сталих і енергоефективних закупівель, які передбачають застосування екологічного маркування І типу, здійснюється в рамках проєктної діяльності програми EU4Environment, що фінансується ЄС та проєкту GIZ «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні».

Підтримка впровадження сталих публічних закупівель та екологічного маркування в Україні

Підтримка впровадження енергоефективних публічних закупівель в Україні

Стандарти екологічного маркування

В Україні стандарти екологічного маркування на різні категорії товарів і послуг розробляються робочими групами (РГ) що створюються технічним комітетом стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля». До складу таких РГ входять члени ТК, провідні експерти галузі, технологи, екологи. Перша редакція розробленого стандарту проходить публічне обговорення. Після цього її доопрацьовують та виносять на розгляд Координаційної ради з екологічного маркування.

Рішення про схвалення стандарту приймається простою більшістю голосів членів Координаційної ради. Після чого стандарт впроваджується до системи екологічної сертифікації та маркування згідно наказу про його прийняття.

В Україні стандарти програми екологічного маркування переважно розробляються шляхом гармонізації з екологічними критеріями програм ЄС – Ecolabel EU, скандинавських країн – Nordic Swan, а також з врахуванням вимог стандартів провідних національних програм, що мають міжнародне визнання: Німеччини – The Blue Angel Eco-Label, Швеції – TCO Certified, США – Green Seal, Японії – Eco Mark Program, Тайваню – Green Mark Program та інших.

Прийняті стандарти встановлюють додаткові вимоги до продукту та його життєвого циклу, з метою максимально поліпшити показник енергоефективності або енергоємності технологічного процесу виробництва, обмежити використання первинних ресурсів і пакування, збільшити рівень переробки відходів, зменшити впливи на довкілля, клімат і здоров’я людини. Щонайменше раз на 5 років такі стандарти підлягають перегляду.

Видання

Відео

Результати

Станом на 01.01.2022

52 стандарти що встановлюють екологічні критерії оцінювання життєвого цикля для товарів і послуг різних категорій

72 компанії МСП є користувачами сертифікатів екологічного маркування «Зелений журавлик»

132 сертифікатів підтверджують відповідність стандартам екологічного маркування понад 1000 найменувань продукції маркованої знаком «Зелений журавлик»

Лідерами за кількістю сертифікованої продукції по галузям промисловості є харчова продукція, мийні засоби, лакофарбові та будівельні матеріали.

Офіційний сайт української програми екологічного маркування «Зелений журавлик»