30.12.2021 1029

Загальна інформація

Підтримка в розробці і реалізації політик щодо сталих публічних закупівель (СПЗ), єдиного з ЄС ринку зелених продуктів (ЄРЗП) і циркулярної економіки стали складовими програми EU4Environment, яка виконується в п’яти країнах Східного партнерства: Азербайджані, Вірменії, Грузії, Республіці Молдова та Україні і діятиме до 2024 року.

Про EU4Environment

Програма EU4Environment фінансується ЄС та реалізується консорціумом міжнародних партнерів, включаючи ОЕСР, ЮНІДО, ЮНЕП, ЄЕК ООН та Світовий банк.

Більше інформації про Програму EU4Environment можна дізнатись на: www.eu4environment.org

Разом з іншими країнами Східного партнерства Україна рухається в напрямку досягнення Цілей сталого розвитку, а також виконання інших міжнародних зобов’язань. Регіональна програма EU4Environment підтримує країни в їх переході на більш екологічні, ефективні і сталі принципи моделі економіки, а також у вирішенні екологічних проблем. Для виконання задач Програми буде систематично використовуватися досвід ЄС. Виконання Програми пов’язане із роботою Панелі Східного партнерства з питань довкілля та зміни клімату в рамках Платформи №3 «Зв’язок, енергоефективність, довкілля та зміна клімату».

Мета Програми EU4Environment

Мета полягає у сприянні країнам Східного партнерства зберегти свій природний капітал і підвищити екологічний добробут населення, підтримуючи діяльність із захисту довкілля, демонструючи і відкриваючи можливості для більш «зеленого» зростання, а також впроваджуючи механізми для кращого управління екологічними ризиками.

Під егідою ЮНЕП (один із п’яти партнерів-виконавців Програми), ВГО «Жива планета» в Україні долучається до виконання компоненту «Циркулярна економіка та нові можливості зростання» (Результат 2 Програми EU4Environment), який включає напрямки:

 • підтримка в розробці і реалізації політики щодо СПЗ;
 • підтримка розвитку ЄРЗП.

Сталі публічні закупівлі (СПЗ) – процес якій забезпечує задоволення потреб замовника у товарах, роботах та послугах з врахуванням балансу ціни та якості, з врахуванням потреб суспільства та економіки, зменшуючи при цьому вплив на довкілля.

Політики та діяльність спрямовані на розвиток СПЗ наразі поширена у всьому світі. Рекомендація Ради ОЕСР 2002 р. закликає уряди розвивати ці зусилля, розробляючи відповідну законодавчу базу та надаючи підтримку. У березні 2004 року Європарламент та Рада Європейського Союзу прийняли Директиву 24/2014 щодо узгодження процедур державних закупівель для робіт та послуг у всіх державах-членах ЄС, що дозволяє включити екологічні критерії поряд з іншимі ціновими критеріями, тим самим збалансувати співвідношення «ціни та якості». Європейська комісія також працює над включенням соціальних критеріїв до державних закупівель держав-членів.

Ініціатива ЄРЗП передбачає застосування методології «Екологічного сліду продукції» (ЕСП) як однієї з можливих схем екологічного маркування для експортних галузей, орієнтованих на ринок ЄС.

Статус

Завершено

Цільовий регіон

Україна

Період реалізації заходів СПЗ в Україні

2020 – березень 2023 рр.

Джерело фінансування

Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), у рамках програми EU4Environment, що фінансується ЄС.

Проектні завдання щодо СПЗ в Україні

 1. Використовуючи методику ЮНЕП, провести дослідження та аналіз ринку для визначення двох нових категорій товарів, робіт чи послуг для розробки критеріїв СПЗ.
 2. Розробити критерії СПЗ до 2 нових категорій продуктів.
 3. Розробити методичні рекомендації для замовників щодо застосування критеріїв СПЗ до нових продуктів, у тому числі методів підтвердження відповідності.
 4. Підтримка впровадження електронних полів відкритої тендерної документації державної системи публічних закупівель ProZorro для встановлення екологічних вимог до предмету закупівлі.
 5. Підтримка оновлення модуля аналітики ВІ ProZorro, розробка інструкції користувача та створення відео керівництва по застосуванню електронних полів в системі ProZorro для встановлення екологічних вимог до предмету закупівлі.
 6. Навчання представників МСП щодо підходу СПЗ та екологічного маркування.
 7. Провести перегляд та оновити 2 діючих стандарти екологічного маркування розроблених в рамках проекту EaP GREEN.
 8. Розробити проекти 2 нових стандартів екологічного маркування.
 9. Провести навчальні семінари та консультування замовників і постачальників щодо застосування критеріїв СПЗ та електронних полів в системі ProZorro для встановлення екологічних вимог до предмету закупівлі.
 10. Підвищення обізнаності та поширення інформаційних матеріалів проекту.

Результати

Проведено дослідження згідно з методологією ЮНЕП та аналіз ринку. Підготовлений проект аналітичного звіту. Презентація категоріїв двох нових категорій продуктів для СПЗ відбулася 22 липня 2021 р. під час семінару, організованого ЮНЕП та ВГО «Жива планета». У якості пріоритетних категорій рекомендовані:

 1. ремонт і будівництво доріг та
 2. харчові продукти та послуги харчування.

Аналітичний звіт щодо визначення пріоритетів сталих публічних закупівель та аналізу готовності ринку в Україні

Analytical report on Sustainable Public Procurement prioritization and market readiness in Ukraine

Розроблені проекти критеріїв СПЗ для визначених пріоритетних категорій.

Під час розробки критеріїв враховані результати дослідження та рекомендації Єврокомісії щодо критеріїв для здійснення зелених закупівель.

Критерії СПЗ були презентовані семінарі ЮНЕП 12.10.2021 р., після чого були проведені публічні обговорення проектів на сайті Міндовкілля.

Підготовлені проекти змін до:

Розроблені проекти змін були опрацьовані за участю експертів ЮНЕП, схвалені ЮНЕП, після чого передані на розгляд Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України:

Розроблені навчальні відеоролики по застосуванню рекомендованих критеріїв СПЗ:

За результатом розгляду пропоновані зміни були схвалені Міністерством:

За результатом спільної наради Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Міністерства економіки України було вирішено в частині пропонованих змін до методичних рекомендацій, що їх впровадження через актуалізацію можливо лише після проведення успішних пілотних закупівель. До цього рекомендації можуть бути опубліковані для замовників на Infobox Prozoro та інших інформаційних платформах для змовників.

Розроблені рекомендації щодо використання екологічного маркування у сфері державних закупівель розміщені на сайті Міндовкілля, Infobox ProZorro та офіційних майданчиках публічних закупівель Українська Універсальна Біржа і Pro Zakupki.

Розроблене технічне завдання по впровадженню електронних полів відкритої тендерної документації державної системи публічних закупівель ProZorro для встановлення екологічних вимог до предмету закупівлі (електронне поле) враховує оновлення модуля аналітики ВІ ProZorro реалізовано через розроблення і впровадження спеціального програмного забезпечення у систему ProZorro.

Розроблена інструкція користувача та відео керівництва по застосуванню е-поля в системі ProZorro впроваджені для допомоги замовнику визначати вимоги до екологічних характеристик товарів і послуг різних категорій при формуванні електронної тендерної документації.

Інструкція користувача по застосуванню е-поля для закупівлі з екологічними вимогами/критеріями

Презентація нового відкритого е-поля тендерної документації у системі ProZorro для екологічних вимог та критеріїв оцінки (відео)

Впровадження е-поля забезпечить громадський та державний моніторинг використання критеріїв СПЗ через модуль BI-аналітики Prozorro.

Впровадження нової опції BI Prozorro щодо даних наведених у е-полі надає можливість оцінити:

 • рівень застосування екологічних вимог до предмету закупівлі (наприклад, % тендерів із використанням критеріїв енергоефективності або сталості від загальної кількості тендерів);
 • зміст застосованих вимог (і порівняти їх із рекомендованими);
 • відповідність методу оцінки відповідності встановленим вимогам, зокрема згідно з технічних регламентів чи стандартів;
 • відповідність підтверджуючих документів вимогам, встановленим законодавством або стандартами.

Електронні поля впроваджуються на закупівельних майданчиках з квітня 2023 року.

Експерти ВГО «Жива планета» надаватимуть необхідні консультації замовникам по застосуванню полів в партнерстві з ДП «Прозоро» та закупівельними майданчиками з моменту впровадження.

Під керівництвом ЮНЕП були розроблені проєкти стандартів екологічного маркування для меблів, матеріалів для підлоги та інших виробів з лісоматеріалів та виробів з полімерних матеріалів.

Після проведених публічних обговорень оновлені редакції цих стандартів були схвалені ЮНЕП та рекомендовані до прийняття Координаційною радою з екологічного маркування, прийняті та введені в дію з 01.01.2023 р:

 1. меблі, матеріали для підлоги та інші вироби з лісоматеріалів;
 2. вироби з полімерних матеріалів.

Стандарти екологічного маркування розроблені у 2016 році в рамках програми EaP GREEN що фінансувалась ЄС були включені до Плану перевірки екологічних критеріїв оцінювання життєвого циклу на 2023 рік, переглянуті та актуалізовані під керівництвом ЮНЕП.

Проект змін пройшов публічні обговорення і прийнято з введенням в дію з 01 липня 2023 року для:

 1. мийних засобів та засобів для чищення;
 2. лакофарбових матеріалів.

Вимоги зазначених стандартів адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема у сфері хімічної безпеки:

 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
 • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH).

Розробка, перегляд та актуалізація стандартів екологічного маркування І типу здійснювалась з метою наближення критеріальної бази української програми екологічного маркування «Зелений журавлик» до вимог екологічних критеріїв на визначені категорії продукції провідних програм екологічного маркування Ecolabel.EU, Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel - German Ecolabel та інших.

В рамках проекту EU4Environment та за підтримки Zoi Environment Network - ЮНЕП розробила комунікаційні матеріали про СПЗ та екологічне маркування

Листівки: Що таке еко- маркування? | What are Ecolabels?

Презентації: Екологічне маркування в Україні | Environmental labels in Ukraine

Відео: What we need to know about eco labelling

Матеріали будуть в нагоді всім, хто хоче дізнатись більше про роль еко- маркування в Україні та світі для сталого вибору товарів і послуг різних категорій.

1900+ учасників відвідали онлайн семінари підготовлені і проведені ЮНЕП в партнерстві з ВГО «Жива планета»:

457 представників МСП підвищили свій рівень знань щодо СПЗ та переваг екологічного маркування завдяки організованим семинарам.

Крім того, щоденно зростає кількість переглядів опублікованих відеоматеріалів семінарів на You Tube каналі організації ВГО «Жива планета» Стале виробництво та споживання в Україні.