11.03.2024 354

06 березня 2024 року відбулось чергове засідання національного технічного комітету стандартизації ТК 82 Охорона довкілля яке було присвячене питанням, пов’язаним з обговоренням зобов’язань України як кандидата на членство в ЄС щодо стандартизації, схваленням проєктів національних стандартів у сфері управління парниковими газами, екологічного управління та сертифікації послуг тимчасового розміщення, екологічного маркування та плану робіт зі стандартизації на 2024 рік.

Порядок денний

Склад ТК 82 зі змінами згідно наказу національного органу стандартизації (ДП УкрНДНЦ) від 8 травня 2023 року № 93 «Про внесення змін до керівного складу ТК 82 та складу ТК 82».

Засідання відбулось в Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління у змішаному форматі під головуванням Світлани Берзіної – заступника голови ТК 82 і президента ВГО «Жива планета». З 51 колективних та індивідуальних членів ТК прийняло участь – 37, що забезпечило кворум для прийняття рішень.

Виклики щодо стандартизації у сфері довкілля пов’язані з набуттям Україною статусу кандидата на членство в ЄС та особливими умовами воєнного стану

Статус України як кандидата на членство в ЄС зобов’язує нашу державу у досить стислі строки запровадити європейські стандарти в усіх сферах.

Європейський комітет стандартизації (CEN) і Європейський комітет стандартизації в електротехніці (CENELEC) є двома офіційними органами стандартизації ЄС.

З 1 січня 2023 року Україна отримала статус афілійованого члена CEN-CENELEC. Цей статус надається національній організації стандартизації країни, офіційно визнаної кандидатом або потенційним кандидатом на членство в ЄС. Отримання цього статусу спрямований на узгодження бази національних стандартів держави-кандидата на членство в ЄС з європейськими стандартами. Рішення щодо надання статусу афілійованого члена CEN- CENELEC було схвалено у листопаді 2023 року.

Виходячи з обмежених строків виконання зобов’язань України в новому статусі та підписанням Угоди АСААнаказом національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ») від 28.12.2022 № 285 пакетно було прийнято 20268 європейських стандартів як національні (ДСТУ EN, ДСТУ EN ISO), мовою оригіналу (англійською). Прийняті стандарти набули чинності з 31 грудня 2023 року.

З 1 січня 2024 року ДП УкрНДНЦ була скасована дія понад 20 тис. національних стандартів українською мовою які були замінені на нові – англійською мовою, за переліком наведеному у додатку до вищезазначеного наказу.

Враховуючи вищенаведене, та те що:

1) Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1057 технічне регулювання у сфері охорона навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки належить до функції Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України що відображено також і у положенні про Міністерство.

2) Прийняття європейських нормативних документів згідно зобов’язань України як кандидата на членство в ЄС будуть здійснюватися і у подальшому, із заміною діючих ДСТУ викладених українською мовою. За відсутністю фінансування розроблення ДСТУ EN, ДСТУ EN ISO методом перекладу нові стандарти будуть прийматись методом підтвердження мовою оригіналу (англійською). Відсутність національних стандартів викладених державною мовою призводить до ускладнень їх застосування, та обмежує або призупиняє здійснення державного контролю (нагляду) компетентними органами.

Наприклад, до переліку скасованих національних стандартів увійшли і ті що регламентують процедури відбору та зберігання проб, пробопідготовки проб та проведення вимірювань показників складу та властивостей. Ці стандарти використовуються Державною екологічною інспекцією України та її територіальними та міжрегіональними територіальними органами при проведенні відбору та вимірювань для здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

За інформацією Держекоінспекції – скасування ДСТУ які регламентували процедури відбору та зберігання проб, пробопідготовки проб та проведення вимірювань показників складу та властивостей та були викладені українською мовою на нові нормативні документи англійською мовою, призвела до обмеження/призупинення здійснення державного контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства та унеможливлення фіксації інформації щодо нанесених навколишньому природному середовищу збитків внаслідок військової агресії російської федерації на територію України шляхом здійснення інструментально-лабораторного контролю об’єктів довкілля, скидів, викидів.

3) Згідно з статтею 8 Закону України «Про стандартизацію» технічний комітет стандартизації є суб’єктом стандартизації до повноважень яких належить:

 • участь у формуванні програми робіт з національної стандартизації;
 • розроблення і погодження національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;
 • перевірка і перегляд національних стандартів та кодексів усталеної практики, розробниками яких вони є та за закріпленою сферою стандартизації;
 • погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;
 • надання роз’яснення щодо положень національних стандартів та кодексів усталеної практики.

4) Згідно з статтею 28 Закону України «Про стандартизацію» джерелами фінансування робіт зі стандартизації можуть бути у тому числі кошти, передбачені на виконання програм і проєктів та інші не заборонені законодавством джерела фінансування.

ТК 82 прийнято рішення рекомендувати Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України замовити через проєкти міжнародної технічної підтримки проведення скринінгового дослідження фонду національних (ДСТУ), європейських (CEN/CENELEC) та міжнародних (ISO) стандартів у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у тому числі для визначення розміру шкоди завданої об’єктам довкілля внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану.

Результатом такого дослідження повинно бути:

1) Визначені переліки європейських (EN) і міжнародних (ISO) стандартів що відносяться до сфери технічного регулювання Міністерства та необхідні для забезпечення лабораторного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у тому числі для визначення розміру шкоди завданої об’єктам довкілля внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану:

 • які прийняті як національні стандарти методом перекладу згідно з 6.3.3 ДСТУ 1.7;
 • які прийняті як національні стандарти методом підтвердження згідно з 6.2 ДСТУ 1.7 та потребують прийняття методом перекладу з національним вступом згідно з 6.3.3 ДСТУ 1.7;
 • які не прийняті як національні стандарти і потребують прийняття методом перекладу з національним вступом згідно з 6.3.3 ДСТУ 1.7.

2) Визначені переліки національних стандартів, положення яких суперечать положенням європейських стандартів CEN/CENELEC.

3) Визначені переліки національних стандартів, зміни та поправки до них, які підлягають скасуванню у зв'язку з необхідністю прийняття EN, ISO.

4) Рекомендована етапність скасування національних стандартів та прийняття на заміну скасованим європейських і міжнародних стандартів методом перекладу з національним вступом згідно з 6.6.3 ДСТУ 1.7 – ДСТУ EN, ДСТУ EN ISO.

5) Рекомендації щодо комплектації лабораторій Держекоінспекції відповідно до вимог EN, ISO стандартів відповідно до функцій які здійснює орган у сфері державного контролю та реалізації державної екологічної політики.

Відновлення дії скасованих ДСТУ ISO для проведення відбору проб води та їх досліджень

Враховуючи вищевикладене та за зверненням Державної екологічної інспекції України від 27.02.2023 № 1117/2.8/6-24 про невідкладну необхідність відновити в дії скасовані ДСТУ ISO викладені українською мовою для проведення відбору проб води та їх досліджень (які були скасовані 01.01.2024) у зв’язку з прийняттям методом підтвердження ДСТУ EN ISO (англійською) які набули чинності 31.12.2023 р., ТК 82 прийнято рішення:

1) Підтримати необхідність відновити в дії ДСТУ ISO у сфері якості води прийнятих методом перекладу згідно з 6.6.3 ДСТУ 1.7 і наведених у переліку.

2) Звернутись на адресу ТК 147 «Якість питної води» з метою невідкладного проведення спільного засідання для подання звернення на адресу національного органу стандартизації (ДП УкрНДНЦ) про відновлення в дії зазначених у переліку ДСТУ ISO у сфері якості води строком на 1 рік.

3) Рекомендувати Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України замовити через проєкти міжнародної технічної підтримки виконання робіт з розробляння ДСТУ EN ISO у сфері якості води прийнятих методом підтвердження згідно з 6.2 ДСТУ 1.7 і наведених у переліку – методом перекладу згідно з 6.6.3 ДСТУ 1.7.

Національні стандарти у сфері управління парниковими газами

За ініціативи Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та за підтримки проєкту EU4Climate РГ ПК 6 ТК 82 «Оцінка впливу на довкілля» розроблені проєкти нових стандартів моніторингу, кількісного визначення та звітності про викиди парникових газів. Чинні стандарти 2013 року є застарілими та не відповідають законодавству ЄС. Їх оновлення є ключовим у реалізації в Україні Директиви ЄС про систему торгівлі квотами на викиди парникових газів.

У встановленому порядку з 26.12.2023 на сайті національного органу стандартизації (ДП УкрНДНЦ) та на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України були оприлюднені повідомлення про розроблення перших редакцій проєктів національних стандартів: ДСТУ ISO 14064-1:20XX (ISO 14064-1:2018, IDT), ДСТУ ISO 14064-2:20XX (ISO 14064-2:2019, IDT), ДСТУ ISO 14064-3:20XX (ISO 14064-3:2019, IDT), ДСТУ ISO 14065:20XX (ISO 14065:2020, IDT) на заміну чинних ДСТУ ISO 14064-1:2015 (ISO 14064-1:2006, IDT), ДСТУ ISO 14064-2:20XX (ISO 14064-1:2006, IDT), ДСТУ ISO 14064-3:20XX (ISO 14064-3:2006, IDT), ДСТУ ISO 14065:20XX (ISO 14065:2013, IDT).

Обговорення тривало 60 календарних днів. За результатами розгляду отриманих коментарів зацікавлених сторін були підготовлені проєкти других редакції ДСТУ.

За результатами обговорення та враховуючи рекомендації Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України ТК 82 прийнято рішення:

1) Схвалити другі редакції ДСТУ ISO 14064-1:20XX (ISO 14064-1:2018, IDT), ДСТУ ISO 14064-2:20XX (ISO 14064-2:2019, IDT), ДСТУ ISO 14064-3:20XX (ISO 14064-3:2019, IDT), ДСТУ ISO 14065:20XX ( ISO 14065:2020, IDT) та вважати їх остаточними.

2) Секретаріату ТК 82 забезпечити формування справ проєктів ДСТУ та їх подання на технічну перевірку та прийняття у встановленому порядку.

3) Рекомендувати національному органу стандартизації (ДП УкрНДНЦ) ввести в дію нові редакції ДСТУ через місяць після їх прийняття зі скасуванням старих редакцій через 2 роки після прийняття нових редакцій.

План робіт зі стандартизації щодо екологічних критеріїв оцінювання життєвого циклу

Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлюють екологічні вимоги до продукції визначеної категорії, з тим щоб їй було надано право на застосування екологічного маркування.

Принципи та методи встановлення екологічних критеріїв та застосування екологічного маркування визначені у ДСТУ ISO 14024:2018 Екологічні марковання та декларації. Екологічне марковання типу I. Принципи та процедури (ISO 14024:2018, IDT).

Екологічне марковання (англ. - environmental label, ecolabel) визначено як інструмент державної екологічної політики згідно з Законом.

Право на застосування екологічного маркування надається органом з оцінки відповідності відносно товарів чи послуг які підтвердили відповідність встановленим екологічним критеріям шляхом сертифікації.

У ЄС вибір і просування продукції із екологічним маркуванням робить реальний внесок у досягнення таких цілей Європейської Зеленої угоди, як досягнення кліматичної нейтральності, перехід до економіки замкнутого циклу та досягнення цілей щодо нульового забруднення для чистого довкілля. Європейські виробники екологічно сертифікованої продукції мають можливість долучатись до ініціатив Європейської комісії, таких як Sustainable Consumption Pledge та EU Climate Pact та програм технічної підтримки сталого розвитку виробництва.

Екологічні критерії впроваджуються у якості стандарту програми екологічного маркування, зазначаючи загальну екологічну перевагу продукції (в межах визначеної категорії) за результатами розгляду її життєвого циклу. На кожну категорію товару чи послуги розробляється окремий стандарт.

Оцінка відповідності екологічним критеріям в Україні та у світі здійснюється шляхом сертифікації:

 • за схемою згідно з міжнародним стандартом ISO 14024 (прийнятий в 205 державах світу, що співпрацюють Міжнародною організацію стандартизації (ISO) на урядовому рівні);
 • акредитованим органом якій має міжнародне визнання.

Сертифікат відповідності екологічним критеріям:

 • засвідчує що продукт є екологічний згідно з правом у сфері конкуренції та угодами СОТ;
 • посилює конкурентоспроможність;
 • підтверджує відповідність екологічним вимогам визначеним у технічних специфікаціях або методі оцінювання пропозиції при здійсненні публічних закупівель.

Стандарти що встановлюють екологічні критерії в Україні (СОУ ОЕМ) для товарів чи послуг визначеної категорії підлягають перевірці кожних 5 років. Позапланову перевірку стандартів здійснюють у разі:

 • змін у законодавстві, нормативних документів, що взаємопов’язані з його вимогами;
 • надходження нових даних про властивості матеріалів та продуктів що застосовуються у виробництві та технологічні інновації;
 • визначення інших факторів, що впливають на стан довкілля та здоров’я людини, пов’язаних зі споживанням та виробництвом.

За результатами планової перевірки стандартів що встановлюють екологічні критерії яка здійснювалась РГ2, РГ3, РГ4, РГ4 ПК 3 “Оцінка життєвого циклу” ТК 82 у 2023 році та враховуючи строки планової перевірки на інші категорії продукції у 2024 році, було прийнято рішення схвалити План робіт зі стандартизації щодо екологічних критеріїв оцінювання життєвого циклу (СОУ ОЕМ) згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT) на 2024 рік без зауважень.

Для виконання завдань по перевірці СОУ ОЕМ у 2024 році створена РГ7 ПК 3 “Оцінка життєвого циклу” ТК 82 у складі: Яреськовська І.І., Луговець С.З., Картавцев О.М., Шевченко Р.І., Григор'єва Л.І., Севост'янова А.В.

Створені у 2023 році РГ2-РГ5 ПК 3 «Оцінка життєвого циклу» ТК 82 продовжать роботу по перегляду екологічних критеріїв оцінювання життєвого циклу розроблених згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 згідно з Планом.

Екологічні вимоги до засобів і послуг тимчасового розміщення

На замовлення Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та за підтримки проєкту GIZ "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС з енергоефективності в Україні", що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та співфінансуванням Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO), РГ4 ПК 3 ТК 82 «Оцінка життєвого циклу» було розроблено технічне завдання та проєкт першої редакції національного стандарту засобів тимчасового розміщення для впровадження принципів енергоефективності під час створення та реконструкції існуючих об’єктів, інвестиційних та державних проектів реконструкції для вирішення проблемних питань з тимчасово переміщеними особами.

У грудні 2023 року відповідно до плану діяльності ТК 82 проходила перевірка СОУ ОЕМ 08.002.030.059:2020 Послуги з тимчасового розміщення. Екологічні критерії та метод оцінювання. За результатами перевірки, враховуючи висновок РГ 4 ПК 3 ТК 82 «Оцінка життєвого циклу», настанови та індикатори викладені у проєкті ДСТУ – РГ ПК 3 ТК 82 «Оцінка життєвого циклу» розробила технічне завдання та проект оновленої редакції цього стандарту для рейтингового оцінювання засобів надання послуг тимчасового розміщення за схемою сертифікації згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 Екологічні марковання та декларації. Екологічне марковання типу I. Принципи та процедури (ISO 14024:2018, IDT).

Проєкт СОУ ОЕМ 08.002.030.059:20ХХ відповідає екологічним критеріям оцінки європейських програм екологічного маркування які мають міжнародне визнання та опублікований для обговорення заінтересованими сторонами.

За результатами обговорення ТК 82 прийнято рішення:

1) Схвалити пропозиції щодо розроблення прДСТУ Настанова щодо забезпечення енергетичної ефективності та раціонального використання природних ресурсів засобів тимчасового розміщення до Додатку 1 Програми робіт з національної стандартизації на 2024 рік від ТК 82 згідно з ДСТУ 1.8.

2) Схвалити розробляння нової редакції СОУ ОЕМ 08.002.030.059:20ХХ Послуги з тимчасового розміщення. Екологічні критерії та метод оцінювання та технічне завдання.

3) Рекомендувати членам ТК 82 прийняти участь в обговоренні проєкту стандарту якій опублікований на сайті організації яка здійснює функції ПК 3 ТК 82 «Оцінка життєвого циклу» – ВГО «Жива планета».

Зміни у секретаріаті, заміна повноважених представників та покращення діяльності ТК 82

Функції секретаріату ТК 82 з 2005 року здійснює ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» (ДЕА), е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У зв’язку зі звільненням Світлани Маджд, д.т.н. з посади професора кафедри водних екосистем та біоресурсів ДЕА – ТК 82 було прийнято рішення про припинення її повноважень відповідального секретаря (за поданням ДЕА).

Одноголосно була схвалена кандидатуру на посаду відповідального секретаря ТК 82 Аліну Севост’янову, к.т.н., доцента кафедри зеленої економіки ДЕА.

За результатом звернення деяких колективних членів ТК 82 прийнято до відома заміну їх повноважених представників. Так, представляти інтереси у складі ТК 82 від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України будуть:

 • Олена Крамаренко – заступниця Міністра;
 • Євгенія Попович – директор Департаменту цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами.

Секретаріату ТК 82 доручено подати уточнені відомості до національного органу стандартизації (ДП УкрНДНЦ) щодо заміни повноважених представників колективних членів ТК 82.

З метою покращення діяльності ТК було схвалені такі доручення Секретаріату ТК 82:

1) Продовжити роботу з іншими ТК щодо розширення сфери стандартизації згідно з протокольним рішенням від 24.02.2023 №01-2023. У разі відмови ТК у погодженні розширення сфери стандартизації за запитуваними кодами – проводити спільні з ними консультації і у разі потреби – спільні засідання. До того ж необхідно привести визначену у положенні про ТК 82 сферу стандартизації у відповідність до ДК 004:2020.

За результатами проведеної роботи подати до національного органу стандартизації (ДП УкрНДНЦ) внесення змін до положення про ТК 82.

2) Звернутись на адресу Міністерства економіки України та національного органу стандартизації (ДП УкрНДНЦ) з клопотанням:

 • вдосконалити пошукову систему електронного каталогу ДСТУ з розширеним пошуком (за ключовими словами);
 • забезпечити доступ до текстів національних стандартів в режимі «ознайомлення» ТК з метою для забезпечення робіт з перевірки, перегляду та розроблення нормативних документів за закріпленою сферою діяльності (за запитом ТК);
 • надати тексти національних стандартів з метою забезпечення належного здійснення органами державного контролю (нагляду) відповідно до вимог законодавства (за запитом органу).